ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іщенко Олександр Олександрович

26.08.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Іщенко Олександр Олександрович (26.08.1950, м. Київ), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. 1973 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. З 1973 в ІОХ АН УРСР – інженер, 1977 – старш. інженер, 1979 – мол. наук. співроб., 1983 – старш. наук. співроб., 1989 – провід. наук. співроб., з 2005 – зав. відділу. У Київ. ун-ті: 1999-2003 – проф. каф. органічної хімії. Канд. дис. «Химическое строение и ширина полос поглощения цианиновых красителей» (1980), докт. дис. «Строение и спектрально-люминесцентные свойства полиметиновых красителей» (1991), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (1987), проф. (2009). Розробив і читав лекції з заг. курсу «Електрон. спектроскопія». Викладав спецкурси «Фіз. методи дослідження хім. сполук», «Основи матеріалознавства». Читає лекції для магістрів хімічного факультету "Фотоніка органічних і природних молекул". Фахівець у галузі фотоніки органіч. барвників і світлочутливих матеріалів на їх основі. Сфера наук. діяльності: вивчення особливостей електрон. будови барвників, її зв’язку з фотофіз. й фотохім. властивостями, природою внутрішньо-, та міжмолекул. взаємодій, механізмами трансформації енергії збудження в забарвлених розчинах та полімерах. Лауреат премії ім. А.І. Кіпріанова НАН України (1997). Автор понад 600 наук. праць, у т.ч. 2 монографій. Осн. праці: Строение и спектрально-люминесцентные свойства полиметиновых красителей. К., 1994; Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей. К., 2005 (у співавт.); «Photo-Converters Based on Dye-Doped Polymers» in: «Specialty Polymers Materials and Applications» (Ed. F. Mohammad): I. K. International Publishing House Pvt., New Delhi, 2007. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003, спр. 30 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи