ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хиля Володимир Петрович

01.01.1939

Місце народження: м. Радомишль Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Хиля Володимир Петрович (01.01.1939, м. Радомишль Житомир. обл.), д-р хім. наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1962 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1966 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1966 – асист., старш. викл., 1971 – доц., з 1987 – проф., 1998-2004 – зав. каф. органіч. хімії. Канд. дис. «Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включающих -углеродные атомы полиметинового хромофора» (1967), докт. дис. «Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе» (1986), присвоєно вчен. звання доц. (1973), проф. (1988). Обраний чл.-кор. НАН України (2000). Сфера наук. діяльності: хімія природ. та модифікованих флавоноїдів – хім., стереохім. та біол. аспекти. Розробив новий наук. напрям: хімія природ. та модифікованих (ізо)флавоноїдів, неофлавоноїдів, (ізо)кумаринів, створення високоефект. та низькотоксичних лікар. препаратів для лікування захворювань ендокринної системи, серцево-судинних та онкологічних захворювань. Досліджував широко поширені в природі біол. активні пірони – флавоноїди та ізофлавоноїди. Цей напрям переріс в окрему спеціалізацію «хімія природ. сполук». Читає заг. курс з органіч. хімії, веде спецкурс зі стереохімії, розробив та читає спецкурси з хімії вуглеводів, біоорган. хімії та хімії низькомолекул. регуляторів, хімії природ. та синтетичних біогетероциклів. Підготував 4-х д-рів, 22 канд. наук. Неодноразово визнавався Вчен. радою ун-ту кращим викл. року. Соросівський проф. (1997). 1963-64 стажування в лаб. проф. Р. Богнара (Дебрецен, Угорщина). 1992-2000 – заст. голови експерт. ради ВАК України. Чл. спец. рад по захисту дис. з хім. наук Київ. ун-ту, Ін-ту біоорган. та нафтохімії НАН України. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2009). Автор понад 400 наук. праць, 102 авт. свідоцтв, монографії, підруч. Осн. праці: Природные и модифицированные изофлавоноиды. Ростов-на-Дону, 1985 (в соавт.); Курс органической химии. Биологические аспекты. Симферополь-К.-М., 2001, 2007 (в соавт.). Л-ра: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славних сучасників. К., 2004; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи