ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кібірєв Володимир Костянтинович

30.04.1936

Місце народження: м. Дзержинськ Нижегородськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук, доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Кібірєв Володимир Костянтинович (30.04.1936, м. Дзержинськ Нижегородськ. обл. (Росія)), хімік-біоорганік, канд. хім. наук, д-р біол. наук, проф. 1959 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. 1963-66 – мол. наук. співроб., 1966-68 – старш. наук. співроб. Ін-ту мікробіології та вірусології. 1968-83 – старш. наук. співроб. Ін-ту молекул. біології та генетики АН УРСР. З 1983 – старш. наук. співроб., з 1987 – зав. відділом Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1986-96 – проф. каф. органічної хімії. Канд. дис. «Синтез и исследование гетероциклических аналогов азулена» (1964), докт. дис. «Исследование особенностей каталитического действия тромбина и природы его субстратной специфичности» (1984), присвоєно вчен. звання проф. біоорган. хімії. (1992). У Київ. ун-ті читав курс лекцій «Хімія пептидів та білків» для студентів хім. ф-ту. Підготував 7 канд. наук. Сфера наук. діяльності: органіч. хімія – синтез азотистих гетероциклів, вивчення зв’язку між їх будовою та реакційною здатністю; біоорган. хімія та біохімія – хім. та ферментативний синтез пептидів, дослідження механізму дії тромбіну (ключового ферменту системи зсідання крові ссавців) та трипсину (найважливішого панкреатичного ферменту), вивчення взаємозв’язку між будовою та властивостями синтетичних субстратів та інгібіторів тромбіну і трипсину, розробка нових методів виділення, очищення тромбіну та його протеолітичних форм. 1992-96 – регіональний ред. міжн. журн. «Thrombosis Research». Грант Міжн. наук. фонду Сороса (1994), Грант за програмою Nord № 325 DAAD (1995). Автор понад 140 наук. праць. Осн. праці: Синтез пептидов. Реагенты и методы. К., 1987 (у співавт.). Л-ра: Кібірєв Володимир Костянтинович. Ukrainica Bioorganica Acta № 1. 2008

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи