ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комаров Ігор Володимирович

15.05.1964

Місце народження: с. Іркліїв Чорнобаївськ. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Комаров Ігор Володимирович (15.05.1964, с. Іркліїв Чорнобаївськ. р-ну Черкас. обл.), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. 1985 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою. У Київ. ун-ті: 1986 – інженер, старш. інженер, 1990 – асист., 2002 – доц., 2004 – проф. каф. органічної хімії, 2007-09 – зав. каф. органіч. хімії, з 2009 – заст. дир. Ін-ту високих технологій Київ. ун-ту. Викладає курси: «Фізичні методи дослідження хімічних сполук», «Методологія органічного синтезу», «Медична хімія». Канд. дис. «Изучение ониевых солей с помощью лантаноидных сдвигающих реагентов» (1991), докт. дис. «Дизайн та синтез модельних сполук: Вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту функціональних груп» (2003), присвоєно вчен. звання проф. (2007). Сфера наук. діяльності: мед. хімія та синтез модельних сполук, які можуть бути використані для отримання нових знань в біоорган. хімії, стереохімії, теорет. хімії, каталізі. Синтезував ряд модельних сполук, а саме: для вивчення оберненого аномерного ефекту, максимально «скручені» аміди (це збагатило знання про фундамент. властивості амідного зв’язку), стабілізовані тетраедричні проміжні сполуки важливих реакцій в органіч. хімії; нові дифосфінові ліганди та комплекси родію на їх основі, що були використані як каталізатори асиметричного гідрування прохіральних субстратів. Запатентовано ліганд ROCKYPhos і зараз він є комерційно доступним (торгова марка - CatASium I). 1991-97 – наук. стажування в хім. лаб. ун-ту в Кембріджі (В. Британія), в Ін-ті дослідження каталізу в Ростоці (Німеччина). Гранти INTAS (1993-94); Дж. Сороса для молодих вчених (1998-99); Королівського Хім. тов-ва (1999-2000); фонду Олександра фон Гумбольдта (2000-02). Наук. нагорода NATO (1996-97). Автор понад 90 наук. праць, 4 авт. свідоцтв, 2 патентів України. Основні праці: Практикум зі спектроскопії ЯМР. РВЦ „Київський університет”, 2010 (у співавт.); Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. Москва, МБФНП, 2011 (в соавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи