ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковтуненко Володимир Олексійович

20.04.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Ковтуненко Володимир Олексійович (20.04.1945, м. Київ), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. 1968 закінчив хімічний ф-т Київ. у-ту. У Київ. ун-ті: 1968 – старш. лаборант, інженер, старш. інженер каф. органічної хімії. З 1974 – асист., 1977 – старш. викл., 1980 – доц., з 1989 – проф. каф. органіч. хімії; 1983-87 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи. Канд. дис. «Четвертичные соли s-триазолов и пирроло-s-триазолы из них» (1973), докт. дис. «Синтез, будова, реакції ізоіндолів та конденсованих систем, що містять ізоіндольний фрагмент» (1988), присвоєно вчен. звання доц. (1982), проф. (1990). Створив нормат. курс «Заг. стереохімія», веде наук. семінари, спецкурси для студентів-органіків «Електрон. спектроскопія», «Стереохімія», «Механізми органіч. реакцій», «Методи синтезу органіч. сполук», «Історія хімії», «Курс алхімії». Вперше розробив і ввів спецкурс «Хімія лікар. засобів». Підготував 11 канд., 1 д-ра наук. Сфера наук. діяльності: нейрохімія, хімія гетероциклічних сполук, ізохіноліну, ізокарбостирилу та конденсованих ізохіноліновмісних гетероциклічних систем. 1979 – стажування в Карловому ун-ті (м. Прага, Чехословакія). Лауреат премій АН УРСР ім. Л.В. Писаржевського (1985), ім. А.І. Кіпріанова (1995), Держ. премії України у галузі науки і техніки за цикл праць «Молекулярний дизайн конденсованих гетероциклічних систем» (1998), премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (2005). Соросівський проф. (1997). Голова експерт. ради ВАК України (з 2000). Чл. редколегії журн. «Біологія і хімія в школі», «Органич. и фармакол. химия». Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. 7 монографій, 3 підруч. Осн. праці: Химия изоиндола. К., 1983 (в соавт.); Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. К. – Ірпінь, 1997; Лікарські засоби з дією на периферійну нервову систему. К., 2005; Загальна стереохімія. К., 2001, 2005; Карбаніони. Добування та алкілування. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи