ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мушкало Лука Корнійович

30.10.1907- 29.06.1988

Місце народження: с. Селище Канів. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри.

Мушкало Лука Корнійович (30.10.1907, с. Селище Канів. р-ну Черкас. обл. – 29.06.1988, м. Київ), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. 1927 вступив на робітфак КІНГ. 1931 закінчив хімічний ф-т Київ. технол. ін-ту цукрової пром-сті ім. А.І. Мікояна. 1937 – асп-ру хімічного ф-ту Київ. ун-ту. 1941 пішов добровольцем на фронт, брав участь в обороні Сталінграда, служив в хім. військах. У Київ. ун-ті: 1936 – асист., 1940-41, 1945-57 – доц. каф. органічної хімії, 1947-50 – заст. декана хім. ф-ту, 1957-82 – проф., 1961-1971 – зав. каф. орг. хімії, 1982-84 – проф.-консультант хім. ф-ту. Канд. дис. «Взаимодействие ароматических аминов с гидразодитиодикарбонамидом и другими гидразидами» (1939), докт. дис. «Конденсация непредельных карбонильных соединений с 1,2-диаминами, 1,2-аминомеркаптанами и тиоамидами карбоновых кислот» (1956), присвоєно вчен. звання доц. (1947), проф. (1959). Викладав заг. курс «Органіч. хімія», спецкурс «Аналіз та ідентифікація органіч. речовин». Сфера наук. діяльності: хімія гетероциклічних сполук, що містять два гетероатоми в циклі (тіазоліни, 1,4- та 1,3-бензотіазини, 1,4- та 1,5-гетероазепіни). В ряді праць спростував дані заруб. хіміків про будову продуктів конденсації 1,2-діамінів з ненасиченими кетонами і галогенокетонами, а також реакції тіоамідів карбонових кислот з моно- й діацетиленкарбоновими кислотами. Першим показав, що продуктами взаємодії орто-фенілендіаміну з оксидом мезитилу є похідні 1,5-бензодіазепіну. Пізніше вивчав комплексоутворення основ ціанінових барвників з кислотами Льюїса та солями перехідних металів. Підготував 4 канд. наук. Розробляв програми, метод. вказівки з органіч. хімії для сш з поглибленим вивченням хімії, виготовив 2 діафільми «Ізомерія», «Карбонові кислоти» (1972). Орг. та гол. експерт Респ. олімпіад юних хіміків. Заст. голови Київ. правління хім. тов-ва ім. Д.І. Менделєєва, голова секції «Юний хімік» України Всесоюз. хім. тов-ва. Нагороджений орденами Червоної Зірки (1942), «Знак Пошани» (1953), 11 медалями, зокрема «За оборону Сталінграда», «За Перемогу над Німеччиною». Автор понад 100 наук. праць, 14 авт. свідоцтв. Осн. праці: Очерки по истории органической химии в Киевском университете. Монография. К., 1954 (в соавт.); Органічна хімія. К., 1962; Развитие органической химии в Киевском университете за 1944-64 гг. Лейпциг. 1965; Физиологическая активность некоторых ингибиторов (защита нефтепродуктов). К., 1972; Вивчення явища ізомерії органічних сполук в курсі хімії середньої школи. К., 1972. Літ.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1984, спр. 49 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи