ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серебряний Саул Бенціонович

15.12.1912 - 07.08.2001

Місце народження: м. Гомель (Білорусь).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Серебряний Саул Бенціонович (15.12.1912, м. Гомель (Білорусь) – 07.08.2001, м. Київ), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. 1937 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою, 1946 – асп-ру Ін-ту хімії АН УРСР. Учасн. бойових дій на фін. фронті (1939-40), на фронтах ВВВ (1941-45). З 1946 – мол. наук. співроб., 1950 –старш. наук. співроб. ІОХ АН УРСР. 1959 створив гр. хімії білка в лаб. фізіол. активних сполук ІОХ АН УРСР, 1963 – відділ хімії білка в Ін-ті мікробіології та вірусології АН УРСР, 1968 брав участь у створенні Ін-ту молекул. біології та генетики АН УРСР, 1987 – Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1962-85 проф. біологічного ф-ту. На хімічному ф-ті читав читав курс лекцій «Хімія та фізика білка» студентам біологічного ф-ту. Канд. дис. «Будова токсичної сполуки, яку виділяє грибок Стахиботріс альтернанс» (1946), докт. дис. «Исследования в области химии феназина» (1957), присвоєно вчен. звання проф. за спец. “хімія природ. та фізіол. активних сполук” (1978). 1949 під кер. акад. А.І. Кіпріанова встановив будову антибіотика йодиніну як похідної феназину. 1950 вперше синтезував цю біол. активну сполуку. Фахівець з хімії, біоорган. хімії та біохімії. Сфера наук. діяльності: синтез і дослідження реакційної здатності азотистих гетероциклів, зокрема феназину; вивчення первинної структури білків та взаємозв’язку між їх будовою і властивостями; хім. та ферментативний синтез пептидів – важливих біорегуляторів широкого спектра дії; досліджував їх біол. властивості; механізм дії і природи субстратної специфічності ферментів тромбіну та трипсину; також властивості як природних, так і хім. модифікованих компонентів нуклеїнових кислот. Підготував 17 канд., 3 д-ри наук. Засл. діяч науки і техніки УРСР (1991), засл. винахідник СРСР. Нагороджений орденами Вітчизняної війни, «Знак Пошани», 10 медалями. Лауреат премії РМ СРСР за успішне встановлення первинної структури білка тіл включень віруса ядерного поліедрозу тутового шовкопряду (1978). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за синтез та дослідження властивостей хім. модифікованих олігопептидів – блокаторів сигнатурних послідовностей рибосомальних РНК (2001, посмертно). Автор понад 200 наук. праць з біохімії, молекул. біології та біоорган. хімії у фахових та міжн. вид.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи