ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Воловенко Юліан Михайлович

12.06.1950

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф..

Воловенко Юліан Михайлович (12.06.1950, м. Львів), хімік-органік, д-р хім. наук, проф., декан. 1972 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1975 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1972 – інженер, лекц. асист., асист., старш. викл., 1989 – доц., 1998 – проф., 2004-07 та з 2009 – зав. каф. органіч. хімії, з 2007 – декан хім. ф-ту. Канд. дис. «Синтез и превращения α-ацилметил¬азагетероциклов» (1986), докт. дис. «Синтез гетероциклічних β-енамінокетонів та конденсованих азинів на основі заміщених ацетонітрилів» (1998), присвоєно вчен. звання проф. (2001). Викладає нормат. курси «Органіч. хімія», «Аналіз органіч. сполук», «Ідентифікація органіч. сполук», «Фіз. методи дослідження хім. сполук» та ін. Сфера наук. діяльності: синтез та реакційна здатність гетероциклічних сполук. Підготував 15 канд. наук. 2000-04 – заст. голови експерт. ради з хімії ВАК України, з 2004 – голова спецради по захисту дис., з 2007 – чл. Вчен. ради Київ. ун-ту. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук» (1998). Засл. діяч науки і техніки України (2009). Автор бл. 200 наук. праць, у т.ч. 2 монографій, 1 підруч., 3 навч. посіб. Осн. праці: Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С–Н-, О–Н- и S–H- групп. К., 1985 (в соавт.); Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. К., 1987 (в соавт.); Ядерний магнітний резонанс. К., 2007 (у співавт.); Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. К., 2006; Аліфатичні аміни та амінування. К., 2006 (у співавт.); Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі. Нав. посіб. К., 2009 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи