ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ягупольський Лев Мусійович

06.02.1922- 05.04.2009

Місце народження: м. Умань Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Ягупольський Лев Мусійович (06.02.1922, м. Умань Черкас. обл. – 05.04.2009, м. Київ), хімік-органік, д-р хім. наук, проф. З 1938 студент хімічного ф-ту Київ. ун-ту. 1941-42 – курсант Військ. акад. хім. захисту (м. Москва). Учасн. бойових дій у ВВВ – нач. хім. служби полку. 1945 повернувся до Києва, 1947 закінчив хім. ф-т Київ. ун-ту, 1950 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. Працював в ІОХ АН УРСР: 1951 – мол. наук. співроб., 1955-65 – старш. наук. співроб., 1967 – проф., 1965-87 – зав. відділом хімії фторорганіч. сполук, 1969-73 – заст. дир. з наук. роботи, з 1987 – гол. наук. співроб. ІОХ НАН України. Засн. наук. школи фторорганіч. сполук в Україні. У Київ. ун-ті: одночасно проф. каф. органіч. хімії. Читав лекції з хімії фторорганіч. сполук, вів спецкурс з хімії органіч. фторовмісних сполук. Канд. дис. «Фторпроизводные бензотиазола и фторсодержащие цианиновые красители» (1951), докт. дис. «Ароматические соединения с фторсодержащими заместителями» (1966), присвоєно вчен. звання проф. (1967). Підготував 80 канд., 11 д-рів наук. Сфера наук. діяльності: хімія фторорганіч. сполук та хімія барвників; синтез ароматичних і гетероциклічних сполук з фторовмісними угрупованнями та вивчення їх фіз.-хім. властивостей з метою знаходження серед них практично корисних сполук для медицини, сіл. госп-ва, хім. і фармацевт. пром-сті та ін. галузей нар. госп-ва. Чл. редколегії «Укр. хім. журн.» (з 1972), міжн. журн. “Dyes and Pigments” (з 1980). Засл. діяч науки УРСР (1982), лауреат Премії РМ СРСР (1982), Держ. премії України в галузі науки і техніки (1992), Премії НАН України ім. А.І. Кіпріанова (1994). Нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ст. (1985), «За заслуги» ІІІ ст. (2008), медалями. Автор понад 1000 наук. праць, у т. ч. 10 монографій, понад 800 статей, 220 авт. свідоцтв, 40 патентів. Осн. праці: Ароматические соединения с заместителями содержащими фтор. В кн. «Синтезы фторсодержащих органических соединений». М., 1973 (в соавт.); Ароматические и гетероароматические соединения с фторсодержащими заместителями. К., 1988. Літ.: Українська радянська енциклопедія. В 12-ти т. К., 1985. Т. 12.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи