ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яворський Володимир Полікарпович

27.07.1876- 24.09.1942

Місце народження: с. Ропча, тепер Сторожинецьк. р-ну Чернівецк. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри органічної хімії.

Яворський Володимир Полікарпович (27.07.1876, с. Ропча, тепер Сторожинецьк. р-ну Чернівецк. обл. – 24.09.1942, м. Уфа (Росія)), хімік, д-р хім. наук, проф., акад. АН УРСР. Закінчив Київ. кадетський корпус, Михайлівське артилер. уч-ще (С.-Петерб.), 1901 – природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Перебував у Києві на військ. службі, навчався, але 1901 був висланий за участь у революц. русі. Завдяки клопотанню С.М. Реформатського 1905 повернувся. У Київ. ун-ті: 1905 – старш. лаборант, викл. каф. органічної хімії, 1921 – доц., 1925 – проф., 1935-39 – зав. каф. органіч. хімії. Брав участь у І світ. війні – 1915 розробляв пром. спосіб вир-ва азиду натрію. З 1917 займав адмін. посади, реорганізовував систему середньої і вищої освіти, брав участь у створенні робітфаків в Україні. Тривалий час працював у КПІ: 1921 – доц., 1926 – проф., 1927 – зав. каф. органіч. хімії, 1928-30 – декан хім.-технол. ф-ту. 1930-39 – кер. сектора органіч. хімії НДІ хімії Наркомпросу, а потім Ін-ту хімії АН УРСР. Організував ІОХ АН УРСР, 1939-41 – його дир. 1941-42 – дир. Об’єднаного ін-ту неорг. і органіч. хімії АН УРСР. 1934 без захисту дис. присуджено наук. ступінь д-ра хім. наук і обрано акад. АН УРСР. 1935 одержав звання засл. діяча науки УРСР. Викладав курс органіч. хімії, створив київ. наук. школу хіміків-органіків. Сфера наук. діяльності: вивчення методів добування за реакцією С.М. Реформатського високоненасичених кислот, синтез за участю ненасичених галогеномагнієвих реагентів та хімія органіч. азидів. Досліджував синтези ненасичених сполук, ненасичених спиртів за допомогою галогеномагнієорганіч. сполук, а також різнорідні органіч. азиди та їх перетворення в похідні гетероциклів (триазолів, тетразолів і триазенів). Автор 10 наук. праць, 42 роботи виконано під його кер. Л-ра: Українська радянська енциклопедія. В 12-ти т. К., 1985. Т. 12; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Національна академія наук. 1918-2008. Персональний склад. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи