ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Отоларингології кафедра і клініка Отоларингології кафедра і клініка

Приват-доц. курси з ларингології і отіатрії були запроваджені на мед. ф-ті Ун-ту св. Володимира в др. пол. XIX ст. Перші лекції з отіатрії на курсі теорет. і оператив. хірургії читав Ю.К. Шимановський, в госпітал. теорет. клініці – В.Т. Покровський. Засновником нормат. системат. курсу отоларингології напр. 1880-х рр. був проф. М.М. Волкович. Пізніше ним були видані монографії «К вопросу о раке гортани и его оперативном лечении» (1909); «К вопросу о ринопластике» (1910). У 1903 цей курс очолив проф. М.П. Трофімов. 1906 він організував першу ЛОР-клініку в Києві, яка була розміщена в Київ. військ. госпіталі. В клініці на відповідному рівні були налагоджені навч. і лікувально-діагност. процеси. Вже за 1907 у цій клініці була надана мед. допомога 2136 хворим. Того ж року вивчення хвороб вуха, горла, носу стало обов'язковим для всіх студентів. Результати клін. і пед. діяльності клініки отоларингології були оприлюднені М.П. Трофімовим на 1-ому Всерос. з’їзді отоларингологів (1908); на 3-му з’їзді отоларингологів в Києві (1914) він був головуючим, де організував виставку наук. праць з ЛОР спеціальності. 1910 вперше в Україні була організована ЛОР секція Тов-ва київ. лікарів. В 1914-19 лекції з отоларингології з перервами читались в клініці приват-доц. П.А. Арандаренком і О.В. Бєляєвим (з 1920 очолив клініку). 1921 каф. отоларингології організована в Київськ. мед. ін-ті і того ж року її очолив проф. О.М. Пучковський. Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001); 160 років Національному медичному унівнрситету ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К. 2001. М.П. Бойчак. Істория Киевского военного госпиталя. К. 2005. <i>І.В. Пасько</i>

Трофімов Микола Павлович

  • Останні зміни:
03.01.1861- 03.09.1918

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Навчався на фіз.-математ. відділенні С.-Петербурзького ун-ту (1880-83), закінчив природниче відділен. (1884) і мед. ф-т (1888) Москов. ун-ту . З 1890 – на військ. службі. 1892 брав участь у ліквідації епідемії холери а Кубані. 1894 пройшов спеціалізацію з оториноларингології при ВМА в С.-Петербурзі. 1896 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «К вопросу об изменении лимфатических желез при местном воспалении – скипидарном и бактерийном» і того ж року переведений до Київського військового госпіталю. 1899 очолив при госпіталі новостворене лор-відділення; з 1907 - клініку.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи