ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трофімов Микола Павлович

03.01.1861- 03.09.1918

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Навчався на фіз.-математ. відділенні С.-Петербурзького ун-ту (1880-83), закінчив природниче відділен. (1884) і мед. ф-т (1888) Москов. ун-ту . З 1890 – на військ. службі. 1892 брав участь у ліквідації епідемії холери а Кубані. 1894 пройшов спеціалізацію з оториноларингології при ВМА в С.-Петербурзі. 1896 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «К вопросу об изменении лимфатических желез при местном воспалении – скипидарном и бактерийном» і того ж року переведений до Київського військового госпіталю. 1899 очолив при госпіталі новостворене лор-відділення; з 1907 - клініку. За рекомендацією М.М. Волковича призначений приват-доцентом курсу з оториноларингології мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1903-18). Був делегований на X-й з’їзд російських лікарів (1907) і на 1-й Всеросійський з’їзд оториноларингологів (1908), де виступав з ґрунтовними фаховими доповідями. 1912 за вислугою звільнений з військ. служби. З початком I-ої світ. війни призначений консультантом Київ. військ. госпіталю. З 1918 – проф. Жіночого мед. ін-ту. Автор понад 30 праць, присвячених питанням отіатрії, захворювань придаткових пазух носа, діагностиці та хірургічному лікуванню оториноларингологічної патології.

Осн. праці: К вопросу об оперативном лечении носоглоточных полипов. К. 1898; Краткий обзор инородных тел, удаленных из уха и носа в лечебнице Покровской больницы. К. 1898. Л-ра: Французов Б.Л. К истории оториноларингологического отделения Киевского военного госпиталя // Материалы к 200-летию Киевского военного госпиталя. К. 1995; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001.

Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 441. Спр. 146; Оп. 465. Спр. 5888, 6058; НБУВ ІР. VIII. №2664.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи