ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Партія академічного порядку студентів Університету св. Володимира Партія академічного порядку студентів Університету св. Володимира

Академічного порядку партія студентів Університету св. Володимира або «академічні корпорації» – монархічні орг. правого студ-ва в рр. першої рос. революції. Виникнення академ. руху як такого, один із засн. монархічного Союзу рос. народу В.Пуришкевич пов'язував з тим фактом, що «студентство в стінах вищої школи не знаходило необхідної підтримки, так як професорський Академічний союз призвів до того, що у вищих школах розпорядникам ставали ліві». В ун-ті св.Володимира партія виникла в черв. 1905 р. під впливом консервативно-монархічних виступів студ-ва, як складова загальнорос. чорносотенного руху. Осн. кредо партії - «набридли ці дурні страйки та безглузді вуличні демонстрації. Не в них спасіння та процвітання Православної Русі.» Гол. партії в Ун-ті св. Володимира було обрано студента іст.-філол. ф-ту Н.Ольшевського, якого було уповноважено вести переговори з ректором та професурою ун-ту. В 1907 р. Н.Ольшевський починає випускати практично за власний кошт друк. орган об'єднання – вид. «Академіст». В 1906 р. орг. налічувала в своїх лавах до 300 дійсних зареєстрованих чл., що було найбільшою кількістю прихильників «академ. корпорації». До 1911 р. кількість «академістів» в Київ. ун-ті скоротилась до 130 чол. В програмних документах зазначалось, що орг. виступає проти змішування політики і ун-тського життя, «створюється з метою сприяння розвитку академ. життя ун-ту на основі ідеалів руської моралі: православ'я, самодержавства та народності, і найголовнішою метою своєю визначає розповсюдження їх в студ. середовищі « . На думку чл. цього об'єднання, ВНЗ має слугувати виключно справам науки і освіти, а не відстоювати чиїсь політ. інтереси. Принципи діяльності орг. базувались на наступних постулатах: 1) категоричне заперечення політики в стінах ун-ту; 2) спокійний плин академ. життя, неперервність занять (на прохання студентів професор. складу дозволялось читати лекції, навіть якщо на них був присутній лише один студент); 3) боротьба із страйками; 4) піднесення гідності і честі студ. мундиру; 5) підняття добробуту студ-ва, шляхом засн. бюро праці та каси взаємодопомоги. В трав. 1911 р. за ініціативи партії академ. порядку Ун-ту св. Володимира та аналогічної орг. Політехн. ін-ту був створений Всерос. нац. студ. союз. Його лідерами стали Б.Щеглов, брати М. та А.Ястребови, А.Іоль, В.Базилевич, І.Бабариков, П.Левицький. Л.В. Іваницька

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи