ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Патологічної фізіології кафедра Патологічної фізіології кафедра

Першим зав. каф. фізіології мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира був обраний проф. Е.Е. Мірам. Наук. дослідження були присвячені фізіології розвитку зародка і пологової діяльності. З 1862 каф. за сумісн. зайняв проф. О.П. Вальтер, зав. каф. анатомії, який уперше відкрив вплив симпатичної нерв. системи на тонус кровоносних судин. На каф. фізіології в ті роки також проводилися дослідження впливу охолодження і перегрівання на різні системи організму (серцево-судинну, нервово-м'язову, централ. нервову) і органи чуття. Значний внесок у розвиток каф. вніс обраний зав. проф. В.Б. Томса (1865). За його участі каф. розростається у фізіол. ін-т із двома лаб. — фізіол. і мед. хімії. На каф. виконувалися дослідження з фізіології травлення, жирової тканини, рубців, регуляції кровообігу в легенях, іннервації кровоносних капілярів, впливу пілокарпіну на серце жаби, впливів витяжіння нерва на його провідність і збудливість і багатьох ін. досліджень. 1884 зав. каф. обрано С.І. Чир’єва. З 1910 до 1935 каф. фізіології, включаючи її реструктурування до Київськ. мед. ін-ту в 1922, очолював В. Ю. Чаговець. З його приходом каф. стала однією з найобладнаніших у Росії. Дослідницька робота виконувалася за трьома наук. напрямками: перший - дослідження кровообігу (легеневого), механізму діастоли серця, впливу рослинних препаратів на серцеву діяльність і т. ін., другий - електрофізіологічне дослідження органів і систем, що відігравали домінуючу роль у наук. діяльності каф., третій - дослідження травної функції шлунка. Л-ра: Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Имп. Ун-та Св. Владимира / Под. ред. В.С. Иконников. К., 1884; В.Ю. Чаговец. Избранные труды. К., 1957; НМУ ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К., 2001. <i>І.В. Пасько</i>

Мінх Григорій Миколайович

  • Останні зміни:
07.09.1835- 12.12.1896

Місце народження: с. Грязі Тамбовської губ. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор .
Онук д-ра медицини Іоганна Мінха. Навчався у Казанському ун-ті (1853-54), відрахований за участь у рев.-дем. русі. Закінчив мед. ф-т Москов. ун-ту (1861), де працював у клініці Г.А. Захар’їна. Двічі удосконалювався у Берліні в Р. Вірхова, де засвоїв методи вівісекції та оволодів нов. прийомами роботи з мікроскопом (1863 і 1868). В сер. 1860-х рр. працював в лікарні для чорноробів у Москві. З 1866-72 – прозектор у міській лікарні в Одесі, де за його ініціативою були створені та обладнані прозекторський каб., музей патологоанатом. апаратів, гістолог. лаб.

Читати далі >Томса Володимир Богумилович

  • Останні зміни:
09.04.1831- 04.04.1895

Місце народження: м. Прага, Чехія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Навчався на мед. ф-ті Праз. ун-ту. 1854 удостоєний степені д-ра медицини і призначений прозектором по каф. фізіол. анатомії, пізніше асист. каф. патології. 1859 вступив на військ. службу батальйон. лікарем у 48 австр. піхот. полк. Після військ. кампанії переведений у Віден. ВМА асист. при проф. фізіології. З 1865 зав. фізіології і мед. фізики Лейпциг. ун-ту та обраний екстраордин., з 1867 - ордин. проф. фізіології Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи