ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автомонов Петро Павлович

06.08.1947

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив худ.-пед. ф-т, Київ. держ. худ. ін-т ім. Т.Г. Шевченка за спец. "Художник-педагог" (1969), асп-ру каф. пед. КДПІ (1979). Асист. Київ. технол. ін-ту легкої промисл (1969-1977). У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1979-80), старш. викл. (1980-87), доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту (з 1987). Канд. дис. “Роль предметно-естетичного середовища школи в системі комуністичного виховання учнів” (1979). Напрям наук. досліджень пов’язаний із галуззю пробл. естет. орг. шк. середовища, дослідженням дидакт. здобутків пед.-новаторів, вітчизн. та зарубіж. досвіду щодо технологій навч. у серед. та вищ. шк. Розробив 5 нормат. курсів: „Педагогіка”, “Педагогіка загальноосвітньої школи”, “Управління навч. закладом”, “Ліцензування та акредитація навч. закладу”, “Планування та орг. навч.-вих. процесу”. Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Художньо-тематичне оформлення школи. Посіб., К., 1986; Оптимальна технологія навчання. Посібн. К., 1996; Практично-пед. технології навчання / Лекції з педагогіки. К., 1997 (у співавт.); Диференційована система принципів модульно-тьюторської технології як основа оптимізації викладання гуманіт. дисциплін. // Зб. наук. праць КДЛУ. 2001. Вип. 17.; Технологія пед. успіху. К., 2002; Педагогіка вищої школи. Підруч. К., 2008.

Автор: М.П.Лещенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи