ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дем’яненко Наталія Миколаївна

20.05.1963

Місце народження: с. Кротенки Полтавського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила Харків. держ. ун-т ім. О.М. Горького (1986). Асист., старш. викл., доц. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка (1986-93), зав. лаб. пед. і психол. ВШ в Ін-ті пед. і психол. проф. освіти АПН України та зав. відділ. пед. і психол. вищ. освіти Ін-ту вищ. освіти АПН України (1994–2000). У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. соц. роботи та педагогіки (2000-03), зав. каф. педагогіки Київ. ун-ту (2003). Канд. дис. “Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (1917-1933 рр.)” (1991). Докт. дис. “Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чв. ХХ ст.)” (1999). Напрям наук. дослідж. пов’язаний з галуззю іст. й теорії пед. вищ. школи. Досл. пробл. багаторівн. проф.-пед. підготовки фахівця в класич. ун-ті., історії становл. вищ. освіти в Україні, компарат. пед., інтеграція вищ. освіти України в європ. освітній простір. Підготовано 7 канд. наук. Іменний стипендіат КМ України (1995–97). Нагороджена грамотами МОН України. Автор, співавтор понад 130 наук. праць.

 Осн. праці: Загальнопед. підготовка: історія, сучас. стан, перспективи. К., 1996; Загальнопед. підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.). К., 1998; Ретроспектива пед. освіти в Україні (ХІХ – перша пол. ХХ ст.). М., 2002; підручн. та навч. посіб.: Педагогіка. К., 1996; Інтегрований курс теорії та історії педагогіки. К., 2002; Персоналії в історії укр. педагогіки. К., 2003. Л-ра : Пед. словник / М.Д. Ярмаченко, 2001.

Автор: Б.А. Головко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи