ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьменко Надія Михайлівна

28.06.1959

Місце народження: с. Соколівка, Козелецьконго району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила Чернігів. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка (1980). Пед. діяльність розпочала у 1980 р. У Київ. ун-ті на посадах: асист.(1999), доц.(2004) каф. педагогіки.Канд. дис. “Нац. спрямованість змісту укр. шкільних підруч. ів з читання для молодших школярів (1857-1997)” (1999). Розробила 7 нормат. курсів: “Основи педагогіки і психології”, “Педагогіка вищої школи”, “Педагогіка і психологія вищої школи”, “Методика викладання екол. знань”, “Пед. менеджмент”, “Теорія і практика моніторингу якості освіти”, “Управління науково-дослідною та експериментальною діяльністю в освітніх закладах”. Напрями наук. досліджень: демократ. тенденції процесів в упр. вищ. навч. закладів. недерж. форми власності, теоретичні основи вих. нац. свідомості студ. молоді, пед. менеджмент. Автор, співавтор понад 50 наук. праць. Осн.праці: Принципи відбору, структурування і способи пред’явлення інформації у шкільних підручниках з читання для молодших школярів. Переяслав-Хмельн. 1996; Теоретичне обґрунтування мети і завдань створення нового покоління підруч. ів з читання для початкової школи //Проблеми шкільного підруч. а. Випуск 3. Пед. думка. К., 2002; Совість у системи моральних цінностей сучас. студентів. К., 2007.

Автор: М.П.Лещенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи