ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жорнова Олена Іллівна

30.03.1962

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінч. Київ. держ. ін-т культури ім. О.Є. Корнійчука (ф-т культ.-освітньої роботи). Працювала у Запоріз. педучилищі, 1999-2008 – старш. викл. Запоріз. обл. ін-ту вдоск. вчителів, зав. каф. теорії та метод. соціокульт. роботи Запоріз. держ. ун-ту, доц. каф. політол. та права Запоріз. нац. техн. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. педагогіки(2008). Канд. дис. “Формування готовності студентів педагогічних училищ до художньо-естетичного виховання дітей засобами укр. дитячої музики” (1998), докт. дис. “Теоретичні та метод. засади формування студентів суб’єктами соціокультурної діяльності” (2007). Напрямок наук. дослідж.: активність особистості, формув. суб’єкта соціокультурної діяльності, вимірювання повсякденної життєдіяльності особистості, сучасн. художньо-творчі практики як соціокультурна діяльність. Автор понад 70 наук. та навч.-метод. праць.

 Осн. праці: Формування студентів суб'єктами соціокультурної діяльності: Монографія. Запоріжжя, 2006.; Повсякденний формат художньо-творчих практик // Вісник КНУКіМ. К., 2004. Вип. 11; Формування суб'єкта соціокультурної діяльності як пед. проблема // Вісник Книжкової палати. 2005. № 7; Сучасне означення суб'єкта діяльності як відносин Я з не-Я // Практична філософія. 2007. № 1; Суб'єкт соціокультурної діяльності: науково-теоретичне обґрунтування вимірів вищої освіти // Філософія освіти. 2006. № 2 (4).

Автор: А.М.Москаленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи