ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Педіатрії кафедра Педіатрії кафедра

Викладання курсу педіатрії розпочалося на мед. ф-ті 1848 року з читання лекцій з питань про захворювання дітей на каф. повивальної справи, акушерства і жін. хвороб, яку очолював проф. О.П. Матвеев. На цей час в навч. програмі вже визначилися основні клін. дисципліни – хірургія, терапія, акушерство. Виокремлення педіатрії в самост. клін. дисципліну і подальший її розвиток у числі ін. клін. дисциплін співпало з виходом у світ класичного підруч. С.Ф. Хотовицького «Педиятрика» (1847). Його вчення про анатомічні, фізіологічні і функціональні особливості організму дітей різних вікових періодів на відміну від дорослих стало ключем для розуміння особливостей виникнення, перебігу і закінчення дитячих захворювань та причин високої дит. смертності. Викладання педіатрії на каф. акушер.о профілю суттєво впливало на становлення педіатрії як клінічної дисципліни та підготовку педіатричних кадрів. Спочатку педіатрія викладалась у лекціях як розділ акушерства, у наступному – як курс педіатрії, який вели приват-доц. і, нарешті, він трансформувався на самост. дисципліну з виокремленням каф. педіатрії. В окремих лекціях О.П. Матвеева висвітлювалися питання природ. вигодовування новонароджених і дітей малечого віку, допомоги новонародженим з пологовими травмами, діагностики, лікування і запобігання окремих, найбільш поширених на той час інфекц. захворювань. Однак програми курсу педіатрії, як і умов для клінічного викладання предмета, фактично ще не існувало. У 1874 в Ун-ті була виділена доцентура з педіатрії на каф. акушерства, жін. та дит. хвороб. Перші приват-доц. цієї каф. були терапевтами. А.Л. Липський ще до свого призначення на каф. почав вивчати дитячі хвороби. З його приходом на каф. програма курсу лекцій з педіатрії значно розширилася, включаючи розділи, які висвітлювали особливості росту і розвитку дітей, захворювань новонароджених, патології травної системи, нервової системи, серця, гол. мозку та захворювань інфекц. природи у дітей. Він видав посібник з дієтетики дитячого віку, переклав і видав рос. мовою німецький підруч. з дит. хвороб. 1885 на цю каф., якою вже завідував проф. Г.Є. Рейн, був запрошений другий приват-доцент для викладання педіатрії І.В. Троїцький. Він зробив значний внесок у розвиток теорії і практики педіатрії в Києві і в цілому в Україні. Для покращання підготовки лікарів з педіатрії у 1887 він видав «Курс лекций о болезнях детского возраста». Його рекомендації щодо організації мед. допомоги здоровим і хворим дітям ґрунтувалися на конкретних дослідженнях і визначенні взаємозв'язків між рівнем профілактичної медицини, соціально-побутовими умовами і станом здоров'я дітей. Важливу увагу він надавав також питанням гігієни дітей раннього і старшого віку, що представлено в його монографії "Гігієна дитячого віку" (1912). 1889 за клопотанням зав. каф. акушерства, жіночих і дитячих хвороб Ун-ту св. Володимира проф. Г.Є. Рейна каф. педіатрії було виокремлено на самостійну. ЇЇ зав. був призначений В.Є. Чернов. Навчальна програма була суттєво доповнена: до курсу лекцій включені анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку, питання раціонального харчування і загартування, найпоширеніші захворювання дітей раннього і старшого віку. Уперше викладання педіатрії як самостійної дисципліни розпочалося з 1891 у клініці в Олександрівській лікарні. У наукових дослідженнях В.Є.Чернова висвітлювались питання кишкового всмоктування і засвоєння харчових речовин у здорових і хворих дітей, лікування дифтерії і хірургічних хвороб, уперше була використана протидифтерійна сироватка О.Д. Павловського при лікуванні хворих на дифтерію, розроблені показання до трахеостомії при потраплянні сторонніх тіл у дихальні шляхи та інш. лабораторні методи обстеження. З 1915 каф. очолював Ф.Д. Румянцев. З 1921 на каф. вже у складі Київськ. мед. ін-ту були введені терапевтичний, хірургічний, санітарно-гігієнічний нахили та підготовка лікарів за програмою охорони здоров'я матері та дитини. Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; 160 років Нацціонального медичного університету (1841-2001). К. 2001. <i>І.В. Пасько</i>

Троїцький Іван Віссаріонович

  • Останні зміни:
23.05.1856- 18.03.1923

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Працював земським лікарем у Чернігів. губ. Приват-доц. (1884-1903) Ун-ту св. Володимира , проф. Харків. ун-ту (1909-19) та Катеринослав. мед. ін-ту (1920-23). Ініціатор створення Тов-ва дит. лікарів у Києві (1900) та Харкові (1912), заснував у Харкові відділу Союзу боротьби із дит. смертністю (1906), скликання Міжн. з’їзду педіатрів (1912).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи