ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Педології науково-дослідна кафедра Педології науково-дослідна кафедра

Одна з найбільших наук.-досл. каф., яка працювала при КІНО. Створена 1923. Від заснування і до 1929 очолювала проф. В.В.Радзімовська. Після її арешту у вересні 1929 – І.Б. Селіханович. Працювала у складі 5 секцій: фізіології дитинства (кер. В.В.Радзімовська), експерим. педагогіки й пед. психотехніки (кер. О.М.Раєвський), історії та системи педагогіки (кер. І.Б.Селіханович), дошкільного виховання (кер. О.І.Дорошенко), дидактики. Наук. співроб. каф. були 6 чол., зокрема, історик педагогіки Г.Є.Жураковський (майбутній чл.-кор. АПН РРФСР), рефлексолог К.С.Мокульський та ін. Осн. напрями роботи складалися з досліджень теорії та методики педагогіки дошкільних і середніх навч. закладів, проблем організації дитячих колективів, значення колективу й особи в пед. процесі, важливе місце посідала практика – безпосередня робота з упровадження новітніх методик роботи з дітьми. У цьому напрямі каф. займалась розробкою положень про пед. практику студентів пед. навч. закладів, готувала проекти програм і робочих планів з пед. дисциплін. Ін. напрямом роботи каф. була підготовка молодих викладачів через асп-ру. 1927 на каф. налічувалось 16 аспірантів. Серед них був майбутній відомий укр. педагог, фахівець з питань дидактики й методики викладання у початковій школі В.І.Помагайба. Каф. мала наук. зв’язки не тільки з вітч., але й закордонними наук.-досл. установами і організаціями, наприклад, Центральним Пед. Ін-том і Будинком Фребеля-Песталоцці (Німеччина). О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи