ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Періодичної преси кафедра Періодичної преси кафедра

Створена на відділенні журналістики філол. ф-ту КДУ 1951 під назвою Теорії і практики радянської преси (теорії і практики партійно-радянської преси). У 1991 була перейменована на каф. періодичної преси. Зав. каф. були доцент.: В.Є. Прожогін (1951–52), І.В. Прокопенко (1952–53), доцент. І.Н. Слободянюк (1953–59), доцент. В.А. Рубан (1959–72), професор.: Д.М. Прилюк (1972–84), професор. А.З. Москаленко (1983–99). З грудня 1999 каф. очолює професор. Т.О. Приступенко. Крім них, на каф. працювали доцент.: Л.М. Андрієнко, доцент. В.Г. Тоїчкін, С.П. Колісник, старш. викл. М.П. Подолян. Каф. період. преси є випусковою на відділенні пресової журналістики. Відповідно до плану наук. роботи ІЖ каф. період. преси працює над пров. наук. темою «Українська преса: перелік, структура, діяльність. Тематична палітра української преси, інтерес читацької аудиторії до змісту висвітлення окремих тем», яка визначає такі пріоритетні наук. напрями роботи кафедри: осмислення особливостей розвитку жанрової структури ЗМІ на сучас. етапі, дослідження проблематики виступів період. ЗМІ, вивчення сучас. структури й типології ЗМІ, аналіз прав. аспектів функціонування ЗМІ, проблем свободи преси та журналіст. діяльності, аналіз етичних питань діяльності ЗМІ, вивчення проблем функціонування інформ. простору України, його безпеки, узагальнення теоретичних засад діяльності ЗМІ, осмислення питань журналістської творчості, публіцистичної майстерності, вивчення візуально-комунікаційних особливостей сучасних ЗМІ На поч. 2012 на каф. працюють: 1 доктор наук, 8 кандидат , 2 асист.: професор. М.К. Василенко, професор. Т.О. Приступенко, професор. Ю.Ф. Ярмиш, доценти О.К. Глушко,. Т.В. Смирнова, О.Г. Підлуцький, Р.В. Радчик, В.В. Бондаренко, М.Ю. Воронова, асистенти О.С. Зоріна, С.Ф. Привалова та В.В. Гридчина. Каф. підтримує наукові зв’язки з багатьма навч. закладами України, серед яких ф-т систем і засобів масової комунікації Дніпропетр. нац. ун-ту, ф-т журналістики Львів. нац. ун-ту, Наук.-досл. центр періодики Львів. наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Таврій. нац. ун-т ім. Вернадського. В галузі міжн. співроб-ва каф. підтримує зв’язки з Софійським ун-том ім. Клімента Охридського (Болгарія), Ін-том підвищення кваліфікації журналістських кадрів FOJO (Швеція), ун-тами штату Айдахо, м. Москов та штату Каліфорнія, м. Берклі (США) та Білорус. держ. ун-том, м. Мінськ. Викл. каф. видали низку наук. та навч. вид., у т.ч.: Москаленко А.З. Теорія журналістики: Навч. посіб. К., 2003; Москаленко А.З., Василенко Н., Гутыря И. та ін. Современная журналистика: Учеб. для студ. ин-тов и ф-тов журналистики. К., 1999; Сердюк В.Є. та ін. Журналістська етика: підруч. К., 2006; Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в укр.й пресі: Монографія. К., 2006; Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу / Навчально-методичний посіб. К., 2006 (співавт. Т.О. Приступенко, Т.В. Смирнова); Глушко О.К. Журналістське розслідування: Навч. посіб. К., 2006; Ярмиш Ю.Ф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 170 років діяльності. К., 2005; Бєляков О.О., Гутброд Г. Успішна комунікація в бізнесі та освіті: Навч. посіб. К., 2006; Журналістський фах: Газетно-журнальне виробництво. Навчальний посібник. К., 2010; друге доповнене та перероблене видання. К., 2012. Т.О. Приступенко, І.М. Забіяка

Автомонов Павло Федорович

 • Останні зміни:
10.07.1922- 07.05.1988

Місце народження: с. Олександрівка, тепер – Золочівського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення школи (1940) курсант, нач. радіостанції Балт. флоту; спецкор газ. «Соціалістична Харківщина»; влас. кор. газ. «Вільна Україна» (Львів); слухач ВПШ при ЦК КПУ; на творч. роботі як письменник; дир. Бюро пропаганди худ. л-ри СПУ. У Київ. ун-ті: 1973–76 старш. викл., 1976–83 доцент. каф. теорії та практики парт.-радян. преси.

Читати далі >Андрієнко Любов Миколаївна

 • Останні зміни:
25.11.1936- 16.06.1996

Місце народження: с. Новотроїцьке Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т журналістики Київ. ун-ту (1959). У Київ. ун-ті: 1974–76 викл. каф. радіомовлення і телебачення; 1976–79 асист., 1979 викл., 1979–83 старш. викл. 1983–96 доцент. каф. теорії і практики рад. преси (нині – каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Бабишкін Олег Кіндратович

 • Останні зміни:
04.11.1918- 29.06.1991

Місце народження: м. Переяслав Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив робітн. ф-т (1936) і філол. ф-т Київ. ун-ту (1941). У Київ ун-ті: з 1965 в. о. професор. каф. теорії і практики рад. журналістики, з 1968–69 професор., 1969–70 зав. каф. історії журналістики, 1970–76 професор. каф. теорії і практики рад. преси (нині – періодичної преси кафедра), 1976–88 професор. каф. історії літ. і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Бажан Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
10.07.1945

Місце народження: м. Київ.
Журналіст, асист. Закінчила ф-т журналістики Київ ун-ту (1969). У Київ. ун-ті: 1977–81 асист. каф теорії і практики парт.-рад. преси (нині – каф. періодичної преси), історії л-ри і журналістики (нині – каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Бакуменко Віктор Пахомович

 • Останні зміни:
01.09.1940

Місце народження: с. Красноармійське Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив рос. відділення філол. ф-ту Ростов.-на-Дону ун-ту (1966), ВПШ при ЦК КПУ (1973). У Київ. ун-ті: з 1984 старш. викл., з 1986 доцент., в. о. зав. каф., з 1987 зав. каф. наук. основ пропаганди та історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Бєляков Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
02.04.1972

Місце народження: м. Дебальцеве Донецької обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту, 1999 асп. ІЖ. В ун-ті з 1995: старш. викл. каф. журналітської майстерності, асист. (1999–2003), доцент. (2003–06) каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Бондар Євген Прокопович

 • Останні зміни:
07.04.1922

Місце народження: с. Збораж Козятинського р-ну Вінн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення журналістики філол. ф-ту Київ. ун-ту (1952), асп-ру каф. теорії і практики парт.-рад. преси того ж ф-ту (1953). У Київ. ун-ті: 1955–58 старш. викл., 1958–63 в. о. доцент., 1963–82 доцент. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики. У 1965–67 – ред. газ. Київ. ун-ту «За радянські кадри», спочатку на громад. засадах, а далі за сумісн; у 1969–71 був в. о. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Борозна Микола Якович

 • Останні зміни:
21.12.1921- 05.11.2002

Місце народження: с. Дмитрівка Знаменського р-ну Кіровоград. обл..
Філолог, перекладач, вступив 1939 на ф-т західноєвроп. мов і літ-р Київ. ун-ту, залишив навчання через призов до Рад. армії. Закінчив Київ. ун-т 1951, 1954 асп-ру каф. заруб. л-ри Київ. ун-ту. У Київ ун-ті: 1954–57 викл., 1957–67 старш. викл. каф. ром. мов., в. о. заст. декана ф-ту інозем. мов, 1969–72 зав. каф. інозем. мов природнич. ф-тів. Викладав курси військ. перекладу, сучас. фран. мови, теорію і практику перекладу. Після реорганізації кафедр інозем. мов у 1972–90 – доцент. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Бурляй Георгій (Юрій) Семенович

 • Останні зміни:
11.12.1918- 26.10.1988

Місце народження: м. Тараща, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Літературознавець, письменник, закінчив 1936 робітн. ф-т, 1941 укр. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1950 асп. Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1950–53 сташ. викл. укр. л-ри, 1971–72 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1972–89 доцент. каф. історії л-ри та журналістики ф-ту журналістики. Був в. о. заст. декана з наук. роботи на громад. засадах.

Читати далі >Василенко Микита Кімович

 • Останні зміни:
19.07.1956

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філологічний факультет Київського університету (1978), аспірантуру (1982), докторантуру (2007) інституту журналістики. У Київському університеті: 1985–90 асистент, з 1990 доцент, з 2011 – професор кафедри періодичної преси інституту журналістики.

Читати далі >Велігура Іван Михайлович

 • Останні зміни:
07.06.1911- 07.06.1990

Місце народження: с. Красне, тепер – Бахмацького р-ну, Чернігівської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1929-33 у Дніпропетр. пед. ін-ті профес. освіти (не закінч.), 1952 у ВПШ при ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: з 1976 доцент. каф. теорії і практики програмування ф-ту кібернетики (0,5 ставки), 1977-83 доцент. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Воронова Мальвіна Юріївна

 • Останні зміни:
10.06.1979

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Публіцист. Закінчила 2003 ІЖ, аспірантуру (2006) ІЖ. В Київ. ун-ті: асист. каф. міжнародної журналістики (2006–12), з 2012 – асистент каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Глушко Олександр Кіндратович

 • Останні зміни:
14.08.1938

Місце народження: с. Покровка Очаківського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Прозаїк, публіцист, критик. Закінчив 1966 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1975 асп. Академії сусп. наук у Москві. У Київ. ун-ті: 1991–2001 – доцент. каф. міжнародної журналістики, з 2001 доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Грицай Яків Семенович

 • Останні зміни:
18.09.1939

Місце народження: с. Бачкурине Монастирищенського р-ну, Черкаської обл..
Закінчив 1966 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1984 Академію сусп. наук (м. Москва). У Київ. ун-ті: 1998-2001 старш. викл. каф. періодичної преси ІЖ. Засл. журналіст України.

Читати далі >Гусєв Олександр Петрович

 • Останні зміни:
02.02.1937- 16.09.1988

Місце народження: м. Гребінка, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 укр. відділенні філол. ф-у, 1974 асп. ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–76 асист., 1976–82 старш. викл. каф. історії парт.-рад. преси та теорії та практики парт.-рад. преси, 1982–86 доцент. каф. теорії та практики рад. преси, 1986–88 зав. каф. радіомовлення і ТБ ф-ту журналістики.

Читати далі >Гутиря Іван Іванович

 • Останні зміни:
03.10.1940

Місце народження: с. Буланово, Полтав. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Луган. с.-г. ін-т, 1966 пед. ф-т укр. с.-г. академії. У Київ. ун-ті: старш. викл., доцент. каф. теорії і практики радянської преси (тепер каф. періодичної преси) (1972–2008) ІЖ, в. о. зав. цієї каф (1987–88).

Читати далі >Гутянська Олена Веніамінівна

 • Останні зміни:
27.09.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчалася 1956–57 на філол. ф-ті Урал. держ. ун-ту ім. О.М. Горького, закінчила 1962 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1962–78 лаборант, старш. лаборантом; 1978–79 нач., 1979–82 старш. викл. ред.-видав. відділу наук.-метод. кабінету (згодом – ред.-видавничого відділу); 1982–88 старш. викл., 1988–94 доцент. каф. теорії і практики рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Дем’янчук Іван Лук’янович

 • Останні зміни:
17.05.1910

Місце народження: с. Горошки, тепер Полонського р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 УКІЖ. У Київ. ун-ті: 1953–55 старш. викл. (за сумісн.), 1955–57 в. о. зав., 1957–60 та 1963–71 доцент., у 1971–72 зав. каф. стилістики, редагування і видавничої справи ф-ту журналістики. У 1972–81 зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту, 1981–84 професор. підгот. ф-ту. У 1984–85 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Довгич Віталій Андрійович

 • Останні зміни:
31.07.1954

Місце народження: с. Наливайківка, Макарівського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1976 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1980 асп. цього ф-ту (заочно). Працював 1976–78 кор., зав. відділу пром-сті, 1978–81 заст. ред. міськ. район. газ. «Нове життя», м. Бровари. У Київ. ун-ті: 1981–84 асист. каф. історії л-ри і журналістики, 1988–89 старш. викл., 1989–94 доцент. каф. теорії і практики радянської преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики / ІЖ.

Читати далі >Дринь Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
27.01.1949

Місце народження: м. Кагарлик, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив із відзнакою факультет журналістики КДУ (1971), аспірантуру кафедри теорії і практики парт.-рад. преси (1984–88). Працював викладачем-погодинником (1988–90), асистентом (1990) кафедри теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Зоріна Олександра Сергіївна

 • Останні зміни:
12.05.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (1999), аспірантуру філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2004). В КНУ: асистент кафедри журналістики Інституту масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка (2004–09); кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики (2009–11). З 2012 – доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Іваненко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
16.01.1947

Місце народження: с. Василівка, Штепів., тепер Лебедин. р-ну, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 ф-т журналістики Москов. держ. ун – ту ім. М. В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: 1972–74 викл. підготовчих курсів (за сумісн.), 1974–77 викл. каф. стилістики (за сумісн.); 1975–77 – пом. ректора; 1977–84 – викл. каф. стилістики; 1984–91 викл., доцент. каф. теорії та практики парт. – рад. преси ф-ту журналістики. На початку 1980-х рр. працював також заст. декана з міжн. зв’язків, 1984–90 – заст. декана ф-ту журналістики з наук. роботи.

Читати далі >Іванов Борис Олександрович

 • Останні зміни:
24.12.1919

Місце народження: м. Київ.
Навчався в сш № 6 м. Києва (1928–38), на філол. ф-ті Київ. ун-ту (1938–41, 1946-49), на короткотермінових курсах при Харків. інтендант. академії ім. О. М. Молотова (1941).В Київ. ун-ті: 1949–51 асп-т, лаб-т, 1951–52 викл. каф. теорії і практики рад. преси відділення журналістики філол. ф-ту.

Читати далі >Іващенко Тетяна Іванівна

 • Останні зміни:
24.01.1942

Місце народження: с. Богуславка, Приморського краю (Росія).
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Після закінчення сш у м. Хмельницькому (1960) навчалася у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка (тепер – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) (1960–65). В Київ. ун-ті: доцент. кафедри наукових основ пропаганди і історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики (1989–90).

Читати далі >Іщенко Микола Григорович

 • Останні зміни:
23.12.1926- 20.01.2013

Місце народження: с. Лузанівка, Кам’янського р-ну, Черкаської обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Журналіст, письменник, літературознавець. Навчався у Смілянському технікумі харчової промисловості (1945–46), Городищенському сільськогосподарському технікумі (1946–48). В Київ. ун-ті: 1983–88 викладач-погодинник, 1988–90 професор. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Карась Максим Анатолійович

 • Останні зміни:
14.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 ІЖ, 1997 асп. ІЖ Київ. ун-ту. Працював 1997–2001 кор. газ. «Україна молода». У Київ. ун-ті: 2001–04 асист. каф. організації масовоінформаційної діяльності, 2004–11 доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Качкан Володимир Атаназійович

 • Останні зміни:
12.08.1940

Місце народження: с. Рибно, Тисменицького р-ну, Ів.-Франк. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Поет, прозаїк, літературознавець, критик, академік Академії наук Вищої школи України. Закінчив (1967) Івано-Франківський педагогічний інститут, відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ (1974). У Київ. ун-ті: 1986–95 доцент, заступник декана з наукової роботи, 1990–95 професор кафедри теорії і практики радянської преси, 1991–95 завідувач кафедри журналістської майстерності факультету журналістики, заступник директора ІЖ з наукової роботи.

Читати далі >Клімов Михайло Архипович

 • Останні зміни:
01.01.1911

Місце народження: с. Лєвая Россош, Коротоякського пов. Воронезької губ..
Закінчив 1929 семирічну школу в м. Сімферополі, 1931 планово-економ. відділення робфаку ім. 1-ї кінної армії в м. Воронежі, 1951 відділення журналістики ВПШ при ЦК КП(б)У. В Київ. ун-ті 1951–55: викл., старш. викл. каф. теорії і практики рад. преси відділення журналістики філол. ф-ту та ф-ту журналістики.

Читати далі >Колесник Степан Павлович

 • Останні зміни:
12.02.1932

Місце народження: с. Мончинці, Калинівського р-ну, Вінницьк. обл..
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1980–84 старш. викл., 1984–88 в. о. доцент., 1988–97 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Корчанов Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
27.02.1938

Місце народження: м. Улан-Уде, Бурятська АРСР, РРФСР.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Дніпропетр. держ. ун-т, 1967 ВПШ при ЦК КПУ, 1971 асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1981–83 старш. викл., доцент. каф. теорії та практики парт.-рад. преси, 1983–86 доцент. каф. наук. основ пропаганди й історії парт.-рад. преси, 1986–92 доцент. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Кухалашвілі Костянтин Партенович

 • Останні зміни:
01.03.1915

Місце народження: м. Одеса.
Закінчив 1941 рос. відділен. УКІЖ, 1954 відділеня журналістики ВПШ при ЦК КПРС (заочно). У Київ. ун-ті: 1955-58 старш. викл. (за сумісн.), 1958–64 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Лазебник Юхим Антонович

 • Останні зміни:
07.01.1912- 25.10.2006

Місце народження: с. Боровиків, Вільшанського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив робітн. ф-т, 1938 три курси Криворіз. пед. ін-ту (заочно), 1950 іст. ф-т Київ. ун-ту (екстерном). У Київ. ун-ті: 1953–68: викл., доцент., професор. каф. теорії та практики радянської преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Луньов Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
10.09.1946

Місце народження: м. Бендери Молдова.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив 1974 Укр. поліграф. ін-т ім. І. Федорова. Навчається в асп. каф. заг. книгознавства і бібліографії КДІК ім. О.Є. Корнійчука. В Київ. ун-ті: 1989–91 старш. викл., 1991–92 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (згодом каф. теорії і практики період. преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Мелещенко Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики.

Читати далі >Михайлюта Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
31.03.1958

Місце народження: м. Гуляйполе Запорізьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 Запорізьк. Держ. пед. ін-т. У Київ ун-ті з 2000: доцент. каф. періодичної преси, згодом каф. історії журналістики ІЖ. Заст. голови профкому ІЖ.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 62
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи