ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Борозна Микола Якович

21.12.1921- 05.11.2002

Місце народження: с. Дмитрівка Знаменського р-ну Кіровоград. обл..

Філолог, перекладач, вступив 1939 на ф-т західноєвроп. мов і літ-р Київ. ун-ту, залишив навчання через призов до Рад. армії. Учасник ВВВ. Закінчив Київ. ун-т 1951, 1954 асп-ру каф. заруб. л-ри Київ. ун-ту. Працював: 1951–52 ред. Держлітвидаву України, 1952–54 викл. військ. перекладу і фран. мови (за сумісн.). У Київ ун-ті: 1954–57 викл., 1957–67 старш. викл. каф. ром. мов., в. о. заст. декана ф-ту інозем. мов, 1969–72 зав. каф. інозем. мов природнич. ф-тів. Викладав курси військ. перекладу, сучас. фран. мови, теорію і практику перекладу. Після реорганізації кафедр інозем. мов у 1972–90 – доцент. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики. Кандидат дис. «Трилогия “Первый удар” как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма» (1969). Читав курси з теорії та практики перекладу, історії заруб. комуніст. і робітн. преси. На громад. засадах був заст. декана із заруб. зв’язків ф-ту журналістики 1974–76), секретарем партбюро, головою факультет. ради тов-ва «Знання», ком. нар. дружини ф-ту, керував роботою студ. ред. груп. Нагороджений орденами Олександра Невського, Вітчизняної війни І ст., Червоної зірки; медалями «За оборону Ленінграда», «За визволення Белграда», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За доблесну працю», Грамотою ВР УРСР. Автор понад 20 наук. публікацій. Осн. праці: Матеріал для роботи в аудиторії та додаткового читання: посіб. для студентів. Л., 1964 (у співавт.); Як читати по-французьки математичні, фізичні, хімічні формули, символи, скорочення: Метод. розробки. К., 1974; Публицистика Андре Стиля. К., 1970; 50 років заснування Союзу РСР на сторінках зарубіжної комуністичної і робітничої преси. К., 1973. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1990, спр. 82-ПВС.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи