ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кухалашвілі Костянтин Партенович

01.03.1915

Місце народження: м. Одеса.

Закінчив 1941 рос. відділен. УКІЖ, 1954 відділеня журналістики ВПШ при ЦК КПРС (заочно). Учасник ВВВ. Працював 1933–37, 1939–41 журналістом в газ. Харків. обл., 1947–50 другим, першим секретарем Велико-Глибочицького райкому КПУ Тернопіл. обл., з 1950 зав. сектору преси у відділі пропаганди і агітації ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: 1955-58 старш. викл. (за сумісн.), 1958–64 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики. Наук.-пед. інтереси: публіцистика, українська література. Нагороджений орденами «Червоної зірки» і «Вітчизняної вйни» I ступеня; медалями «За взяття Берлина», «За звільнення Праги», «За перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Автор понад 100 публікацій. Осн. праці: Леся Українка – публіцист: Монографія. К., 1965; Листи Лесі Українки // Вітчизна, 1956, № 9; Глибоко вивчати спадок Лесі Українки // Комуніст України, 1956, № 1; Публіцистика бойова, пристрасна // Рад. літературознавство, 1963, № 4; П. Панч Сын Таращанского полка: повесть. Пер. с укр. К. Кухалашвили. Днепропетр., 1988. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1961–64, спр. 227-ПВС.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи