ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Москаленко Анатолій Захарович

12.07.1934- 13.11.1999

Місце народження: м. Красногорівка Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Журналіст, письменник. Закінчив 1957 ф-т журналістики Київ. ун-ту. Почав друкуватися у газ. «Комсомолець Донбасу» (1950–52). Працював: 1957–65 зав. економ. відділу газети «Социалистический Донбасс», м. Донецьк, за рішенням Секретаріату ЦК КПУ 1965–72 зав. відділу парт. життя і член редколегії газ. «Радянська Україна», м. Київ. У Київ. ун-ті: 1971–73 викл. ф-ту журналістики, 1983 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1984–92 в. о. декана, декан ф-ту журналістики, зав. каф. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (з 1991 – каф. періодичної преси), з 1989 професор., 1993–99 дир. ІЖ. Кандидат дис. «Печать Украины – активный помощник партии в борьбе за дальнейшее совершенствование стиля и методов работы партийных организаций (На материалах массовых политических газет УССР в период между XXIII и XXIV съездами КПСС)» (1974), докт. дис. «Роль средств массовой информации и пропаганды в использовании достижений общественных наук в практике партийно-политической работы КПСС на современном этапе (на материалах Украинской ССР) (1984). У 1972–81 працював в апараті ЦК КПУ: інструктор, консультант, пом. секретаря ЦК КПУ). У складі делегації України 1978 брав участь у роботі 33-ї сесії ГА ООН як член Колегії Мін-ва закорд. справ і письменник, 1981–83 ст. наук. співроб., зав. сектору аналізу ефект. наук. досліджень у відділі наук. інформації Секції сусп. наук АН УРСР (Ін-т філософії). Досліджував проблеми інформ. забезпечення, ефективності ЗМІ та пропаганди. Читав курси: наук. основи пропаганди, ЗМІ та пропаганди в сист. соціаліст. сус-ва, ЗМІ в сист. наук. управління сус-вом, основи журналістики та ін. Засл. журналіст УРСР. Академік Міжн. академії інформатизації, академік АН ВШ України. Лауреат премії СЖ СРСР, лауреат Респ. премії ім. Я. Галана. Нагороджений орденом «Знак пошани», Почесною грамотою Президії ВР УРСР, трьома медалями. Автор понад 200 наук. та публіцист. праць. Осн. праці: ЗМІ і шлях до ефективності. К., 1989; Реабілітація слова. К., 1990; З чим підемо до людей? К., 1990; Основи журналістики. К., 1994; Вступ до журналістики: Підруч.; К., 1997, 1998; Масова комунікація: Підруч. К., 1997; Теорія журналістики: Підруч. К., 1998. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1999, спр. 45-ПВС; Олейник Б. Разящим словом публициста // Москаленко А. Под небом памяти. К., 1984; Письменники радянської України. 1917–1987. Біобібліографічний довідник, 1988; Денисенко А. Переболіти болями суспільства // Друг читача, 1990, 31 трав.; Петровський О. Москаленко Анатолій Захарович // УЛЕ. Т. 3. К., 1995; Наукові читання Інституту журналістики. Доповіді та матеріали четвертих наукових читань, присвячених 70-літтю від дня народження А. З. Москаленка, 12 лист. 2004 р. / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В.В. Різуна. К., 2005. Вип. 2; Ярмиш Ю. Публіцистика Анатолія Москаленка // Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. Вип. 9.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи