ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мяловицький Анатолій Володимирович

01.08.1925

Місце народження: с. Чехова, Ружинського р-ну, Житомирської обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Нар. у селянській сім’ї. До початку Другої світ. війни закінчив 9 класів Копиловської сш Макарів. р-ну Київ. обл. У 1943–46 учасник бойових дій ВВВ. Після демобілізації (через хворобу) закінчив 1946–47 Макарівську сш, 1952 юрид. ф-т Київ. ун-ту, водночас 1949–52 відвідував вечірні трирічні курси інозем. мов (відділення англ. і нім. мов). Працював 1952–55 ревізором, старш. ревізором Рівнен. обл. нотаріальної контори, 1955–61 інструктором, лектором Рівнен. обкому партії, 1961–65 асист., старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Рівнен. укр. ін-ту інженерів водного госп-ва, 1965–66 навчався в асп. ІПК при КДУ по каф. філософії, 1966–68 був в. о. доцент., доцент. каф. політекономії і філософії Рівнен. Укр. ін-ту інженерів водного госп-ва, 1968–71 секретарем Рівнен. обкому партії, 1971–75 першим заст. зав. відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ, 1975–91 Гол. ред. журналу «Комуніст України». У Київ. ун-ті: 1983–87 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики. Читав курс «Теорія і практика журналістської майстерності». Обирався кандидатом у члени ЦК КПУ (1976), депутатом ВР УРСР (1980 та 1985 рр.). Нагороджений орденами Трудового Червоного прапора, «Червоної зірки», «Знаком пошани», медалями «За відвагу», 18 ін. медалями, Почесною Грамотою ВР УРСР. Засл. журналіст України. Осн. праці: Добре ім’я сім’ї. (1979); Об авторитете партийного работника (1986); До питання про естетичне у почутті кохання (1967); Деякі результати дослідження причин розлучень (1968); Масове мистецтво у дії (1968); Актуальні проблеми соціології сім’ї (1969); Из опыта исследования социальной ситуации урбанизированного села на Ровенщине (1975); Святиня в серці (1980); Социальная активность женщин и воспитание детей в семье (1981); Культура побуту – сила сім’ї. (2001) (у співавт.); Л-ра: Архів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1988, спр. 59-ППС; Встречи на фронтовых дорогах. К., 1985, с. 10–113; «…Розібратися в суті перепон, що виникають на шляху нашої перебудови» // Трибуна лектора. 1988. № 4. С. 8–10; Стадниченко В. Вершина долі // Демократична Україна. 2000. 1 серп.; Стадниченко В. Мандрівка фа-мінор // Урядовий кур’єр. 2003. 15 лист.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи