ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слободянюк Іван Никифорович

17.01.1917

Місце народження: с. Майдан-Борковський Літинського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Навчався 1934–37 у Харків. комуніст. газ. технікумі, у 1940 продовжив навчання у Ленінград. держ. ун-ті, не завершив. Закінчив 1945 ВПШ при ЦК КПРС, 1951 асп-ру Академії сусп. наук при ЦК ВКП(б). Працював з 1939 кор. газ. «Комсомолець України» по Станіславській (тепер Івано-Франків.) обл., 1941–43 у редакції газ. «Рад. Україна», 1945–47 у газ. «Правда» по Зах. і Закарпат. обл. УРСР та 1947–48 в закорд. відділі цієї газ., гол. ред. Комітету радіомовлення при РМ СРСР за рішенням ЦК ВКП(б). Кандидат дис. захистив у Москві (1951). У Київ. ун-ті: з 1953 зав. каф. теорії і практики рад. преси, з літа 1953-55 та 1957-59 – декан ф-ту журналістики. Читав нормат. і спец. курси: теорія і практика парт.-рад. преси, історія журналістики. Протягом 1955–57 перебував у відрядженні у КНР, де у ВПШ при ЦК КПК читає курс парт.-рад. преси. З серп. 1959 викл. журналістики Москов. ВПШ при ЦК КПРС. Сфера наук. інтересів: теорія і практика парт. й рад. преси, питання державотворення КНР. Нагороджений медаллю «За доблестну працю». Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Франкистская Испания в агрессивных планах США. К., 1954; Возникновение периодической печати в России. Пекін, 1955; Некоторые вопросы языка и стиля публицистических произведений. Пекін, 1955; Очерк в газете. Шанхай, 1955; Очерки истории русской журналистики XVIII–XIX ст. Пекін, 1956; Печать нового Китая. К., 1958. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1959, спр. 42-ПВС; Рубан В. А. Отзыв на работу доцент. Слободянюка И. Н. Печать нового Китая // Там само, арк. 85, 91; Шепел І. Своїми очима / Критика і бібліографія [про книжку нарисів «О великом Китае»] // Колгоспне село. 1958, 10 черв.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи