ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Воронова Мальвіна Юріївна

10.06.1979

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Публіцист. Закінчила 2003 ІЖ, аспірантуру (2006) ІЖ. Працювала на посаді асис. к-ри журналістики Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2005–07); головного редактора журналу «Личности Украины» (2006–08); редактора електронного проекту «TEATRE» (http://www.teatre.com.ua) (з 2007). В Київ. ун-ті: асист. каф. міжнародної журналістики (2006–12), з 2012 – асистент каф. періодичної преси ІЖ. Кандидат дис. «Сучасна українська портретистка: жанрова диференціація і поетика» (2006). Викладала й викладає курси: «Журналістський фах», «Журналістська майстерність», «Авторська журналістика», «Театральна журналістика» та спецкурси: «Світова альтернативна журналістика», «Міжнародна політична публіцистика», «Портрет політика в масовій пресі». Основний напрямок наукової діяльності – дослідження феноменологічних особливостей публіцистичного портрета в контексті сучас. соц. комунікацій, в результаті чого розроблена авторська концепція і класифікація жанру публіцистичного портрета. Секретар профбюро ІЖ (з 2007), член редколегії видавничого дому «Личности» (з 2007). Автор близько 10 наук. публікацій. Осн. праці: Сучасна портретистка. Проблема жанру // Наукові записки. Київ, 2002. Т. 8; Авторська позиція і авторське «я» в політичних портретах-книгах // Наукові записки. Київ, 2003. Т. 13; Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки. Київ, 2004. Т. 17; Методи творення літературних портретів // Образ. Київ, 2004. Вип. 5; Политический портрет. Иллюстрация PR-культуры в Украине // Коммуникация в современном мире: Материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов «Журналистика, реклама и связи с общественностью: новые подходы» (31 октября – 1 ноября 2005 г.). Воронеж, 2005; Портрет и биография // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: Тезисы межвузовской научно-практической конференции / Под. Ред. В.И. Конькова. Спб., 2005; Литературный портрет. Критико-публицистическая природа жанра // Журналістыка – 2005: на скрыжаванні часу і прасторы: Матэрыялы 7-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыї, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання (1-2 снежня). Мінск, 2005.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи