ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Підприємництва кафедра Підприємництва кафедра

Створена 1944 у складі екон. ф-ту під назвою каф. політ. економії. 1963 на її базі створено каф. політ. економії природн. ф-тів, яку очолив д-р екон. наук, проф. М. П. Панченко. У 1975-88 зав. каф. був д-р екон. наук, проф. М. С. Черненко, у 1988-98 – д-р екон. наук, проф. Ю. В. Ніколенко. Трансформаційні процеси в економіці України, поч. 90-х років ХХ ст. обумовили високий попит на фахівців з економіки п-ва. З метою реалізації цієї потреби 1998 була проведена реорганізація каф. екон. ф-ту. В результаті створено каф. теорет. та прикл. економіки, яку очолив д-р екон. наук, проф. А. В. Шегда. З метою цілеспрямованого запровадження у навч. процес класич. ун-ту концепції поєднання теорет. підгот. – формув. підприємницького світогляду з практик. навичок у майбутніх фахівців була проведена реорганізація та поділ каф. теорет. та прикл. екон. екон. ф-ту. 14 груд. 2009 р. способом реорганізації та поділу каф. теорет. та прикл. екон. екон. ф-ту створено каф. підприємництва. Це відбулося з метою цілеспрямованого запровадження у навч. процес класич. ун-ту концепції поєднання теорет. підгот. – формув. підприємницького світогляду з практик. навичками у майбутніх фахівців. Її очолила д-р екон. наук І.І. Мазур. Сучас. рівень викладання навч. дисциплін базується на фундамент. та прикладних наук. дослідженнях, серед яких головне місце займають проблеми розвитку підприємництва в трансформаційній економіці; економіка інновацій; інноваційна діяльність підприємництва; інформація та знання як фактори підприємництва, детінізація економіки, економічна безпека бізнесу. На сьогоднішній день на каф. працює 1 д-р наук та 7 канд. наук. Налагоджені тісні зв’язки з п-вами, НДІ, аналіт. центрами, урядовими структурами, зокрема: Нац. ін-том стратегічних дослід., Спілкою малих, середніх і приватизованих п-в України, Варшавським природничим університетом (Польща). Співроб. каф. підготовлено понад 60 кол. наук. та навч. видань. З них основними є: Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика: Монографія / Мазур І.І. [та ін.]. К.: Знання України, 2005; Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика: Монографія. К., 2006; Мазур І.І. Економічна безпека: навч. посіб. / кол. авт. К., 2009; Мазур І.І. гл. 10, 12, 22 у: Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010. – 494 с.; Мазур І.І. Податкова політика України: навч.посіб. / за ред. П.В. Мельника. К.: Знання України, 2011. С. 131-155; Мазур І.І. ч. 2,3 у: Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. 1094 с.; Мазур І.І. ч. 3 у: Цінні папери: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2013. 791 с. + компакт-диск; Мазур І.І. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 27, т. 3. К.: ВПЦ «Київський університет». 2012. С. 31-38. 301 с.; Mazur I. Actual problems of SME development in Ukraine // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Riga 2012; Бердар М.М. Фінанси підприємств. 2-е вид. змін. та доповн. Навч. посіб. К., 2012; Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин: Монографія. К., 2013. І.І. Мазур

Бердар Маргарита Михайлівна

  • Останні зміни:
28.11.1965

Місце народження: с. Руське-Поле, Тячівський р-н, Закарпатська обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 – закінчила екон. ф-т Ужгород. держ. у-т. 2004– доц. кафедри обліку і аудиту ЗДУ, 2007 – доцент кафедри економіки КНТ, 2008– доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Богуславський Олександр Володимирович

  • Останні зміни:
16.11.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2001 – закінч. екон. ф-т, в 2005 – асп-ру каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку» (2006). 2001-02 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, з 2005 – асист. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту, з 2009 – ас. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2010 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гура Вікторія Леонідівна

  • Останні зміни:
27.09.1983

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2006 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2009 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2011 – ас. каф. підприємництва.

Читати далі >Довженко Олександр Олександрович

  • Останні зміни:
07.06.1947

Місце народження: с. Червоний маяк, Берислав. р-н, Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 – закінчив екон. ф-т, 1977 – асп-ру каф політ. економії гуманіт. наук Київ. ун-ту. 1974-2001 – асист., викл., доц. УСГА, Укр. ун-ту фіз. вих. та спорту. Із 2001 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Євтушевська Ольга Володимирівна

  • Останні зміни:
02.04.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2007 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2010 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2010 – ас. каф. підприємництва.

Читати далі >Ігнатович Неллі Іванівна

  • Останні зміни:
11.09.1953

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінч. екон. ф-т (1975), асп-ру Київ. ун-ту (1978).

Читати далі >Кириленко Лариса Михайлівна

  • Останні зміни:
16.11.1949

Місце народження: с. Яблунівка, Білоцерків. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту,1986 – асп-ру МДУ. 2001 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кот Людмила Леонідівна

  • Останні зміни:
10.06.1977

Місце народження: м. Біла Церква Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1999 – закінчила екон. ф-т Білоц. агарн. ун-ту, 2003 – асп-ру КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис. «Кредит в умовах ринкової трансформації економіки». 2004–2013 – пров. економіст Департаменту метод-гії. банк. регул-ня та нагляду НБУ. З 2012 – ас. каф. підприємництва екон. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Ломакін Володимир Олексійович

  • Останні зміни:
30.12.1938

Місце народження: м. Косая Гора, Тульська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 – закінчив екон. ф-т, спец. «Вчений агроном-економіст», 1971 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту УСГА. 1971 – асист., старш. викл., 1978 – доц. каф. політ. економії природн. ф-тів, 1993 – в.о. зав. каф., 1994-95 – заст. декана екон. ф-ту з навч. роботи, 1998–2002 доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи