ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бердар Маргарита Михайлівна

28.11.1965

Місце народження: с. Руське-Поле, Тячівський р-н, Закарпатська обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1988 – закінчила екон. ф-т Ужгород. держ. у-т. 2004– доц. кафедри обліку і аудиту ЗДУ, 2007 – доцент кафедри економіки КНТ, 2008– доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» (2006). Викладає: «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансовий менеджмент», «Основи підприємницької діяльності». Автор 90 наук. та наук.-метод. публікацій. Основні напрями наук. діяльності: фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, проблеми фінансового управління підприємництвом в умовах глобалізації. Осн. праці: «Механізм формування економічного потенціалу підприємства» Монографія. Ужгород, 2007; «Фінанси підприємств» 2-е вид. змін. та допов. Навч. посіб. К., 2012; Концепция управления финансовыми ресурсами предприятия // Оралды гылым жаршысы. Серия: Экономические науки (Уральск, Республика Казахстан). 2012. № 1 (37); Системный анализ проблем управления финансовой системой и денежными потоками предприятия // Современный научный вестник: Науч.-теор. и практ. ж-л. (Россия. Белгород). 2012. № 6 (118); Attracting financial resources through the securities market // Nauka i studia (Przemyśl, Poland). 2012. Nr 8 (53)

Автор: В.Л.Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи