ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гура Вікторія Леонідівна

27.09.1983

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

2006 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2009 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2011 – ас. каф. підприємництва. Канд. дис. «Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України» (2011). Викладає: «Підприємництво», «Innovative entrepreneurship», «Основи підприємницької діяльності», «Економічна теорія», «Економіка». Основні напрями наук. діяльності: інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, конкурентний розвиток підприємництва в Україні, економічна ідеологія, культура підприємництва. Автор 32 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Пріоритети розвитку потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України // Наукові праці Національного університету харчових технологій. К., 2011; Importance of middle class for entrepreneurship development in Ukraine // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnic Institute / RTU Alumni, Riga, 2012; Розвиток інноваційного підприємництва у контексті концепції сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2012. Вип. 27. Т. 3. 

Автор: В.Л.Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи