ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ігнатович Неллі Іванівна

11.09.1953

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінч. екон. ф-т (1975), асп-ру Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма» (1979). У 1978-99 – асист., старш. викл., доц. каф. політ. економії Київ. мед. ін-ту. З 1999 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Викладає дисципліни: «Підприємництво», «Основи підприємницької діяльності», «Державне регулювання підприємницької діяльності», «Мале підприємництво». Осн. напрями наук. діяльності: державне регулювання економіки, проблеми розвитку підприємництва, історія екон. думки. Автор понад 70 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Перестройка экономики и западные интерпретации. К., 1990 (у співавт.); Постнеокласична парадигма: відмова від методологічної ортодоксії // Теорет. та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2006. Вип. 9; Еволюція трактувань екон. раціональності // Теорет. та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2007. Вип. 14; Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції // Теорет. та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2012. Вип. 27. Т. 2; Особистісний чинник підприємництва: еволюція від модерну до постмодерну // Теорет. та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. 2012. Вип. 27. Т. 3. 

Автор: В.Л. Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи