ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кириленко Лариса Михайлівна

16.11.1949

Місце народження: с. Яблунівка, Білоцерків. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1980 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту,1986 – асп-ру МДУ. 2001 – доц. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – доц. каф. підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль общественных фондов потребления в преодолении социально-экономических различий между городом и деревней» (1988). Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Економіка фірми», «Економіка освіти», «Методологія наукових досліджень», «Методика викладання економічних дисциплін». Основні напрями наук. діяльності: макроекон. аспекти споживання в умовах ринкової економіки, проблеми ціноутворення. 1973 – 1975 – депутат Київміськради. 1998 – 2002 – чл. метод. комісії при МОН України. Нагороди: Орден «Знак Пошани» (1974), Почесна грамота МОН України (2002). Автор 64 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Моя економіка: Підручн. для 8-10 класів загальноосвітніх шкіл. К., 2001; Моя економіка. Метод. рекомендації для вчителів економіки. К., 2000; Моя экономика: учеб. для учащихся. Каменец-Подольский, 2006; Теорія ціни та практика ціноутворення в Україні // Економіка України. 2002. №8.; Перспективи та суперечності формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 27. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. С. 108-115. 

Автор: В.Л. Гура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи