ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ломакін Володимир Олексійович

30.12.1938

Місце народження: м. Косая Гора, Тульська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1967 – закінчив екон. ф-т, спец. «Вчений агроном-економіст», 1971 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту УСГА. 1971 – асист., старш. викл., 1978 – доц. каф. політ. економії природн. ф-тів, 1993 – в.о. зав. каф., 1994-95 – заст. декана екон. ф-ту з навч. роботи, 1998–2002 доц. каф. теорет. та прикладної економіки екон. ф-ту. Канд. дис. «Социалистическое накопление и его роль в повышении эффективности общественного производства (на материалах колхозов УССР)» (1971). Осн. напрями наук. діяльності: інвест. політика в агропромисловому комплексі, орг.-екон. механізми проведення земельної реформи в Україні. Читав курси: «Економіка», «Екон. теорія та проблеми народногосп. практики», спецкурси «Основи ринк. економіки», «Проблеми екон. і соц. розвитку України». Автор понад 60 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Накопление в колхозах. М., 1976 (у співавт.); Ділова гра «Приватизація». К., 1999. Арх.: Фонд Р № 1246. Опис 4-Л, од. збер. № 30/02. 

Автор: Т.В. Гайдай

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи