ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Підводної археології центр Підводної археології центр

Наук-навч. Центр підводної археології було засновано 20 вересня 1990 на базі НДЧ Київ. ун-ту при каф. археології та музеєзнавства (наказ №663-32). Його засн. і незмінний кер. кандидат історичних наук, старш. наук. співроб. С.М.Зеленко, у складі Центру також працюють В.Д.Кобець та Я.І.Морозова. Для налагодження роботи було залучено підводне спорядження, навч. клас та інструкторський склад Клубу підводного спорту первинної організації ДТСААФ ун-ту. Викл., асп. і студ. ун-ту, тренуючись у клубі ще з початку 1980-х, традиційно брали активну участь у експедиціях ІА НАН України. Нині кожного року науковці Центру, активно залучаючи студ.-практикантів, організовують і проводять дослідження шельфу південного узбережжя Криму, здійснюючи розвідки та розкопки стародавніх портів і місць загибелі кораблів. Також вивчають затонулі археол. пам’ятки прибережної смуги Дніпра, де обстежують береги Канів. і Кременчуцького водосховищ від Києва до Черкас. Гол. темою досліджень Центру є морська торгівля у Пн. Причорномор’ї за часів античності та середньовіччя. Зібрано багатий археол. матеріал (IV ст. до н.е. – ХVI ст. н.е.), що суттєво доповнює дані наземних розкопок. Результати досліджень Центру висвітлюються на сторінках наук. часописів, монографій та у звітах, що зберігаються у фонді Наук. архіву ІА НАНУ та на каф. археології та музеєзнавства. Підводні археологи Київ. ун-ту активно співпрацюють з колегами з наук. установ України, Європи та США, підтримують тісні наук. стосунки з дослідниками Техаського (США) Ліон. (Франція) Стамбул. (Туреччина) ун-тів та Російської АН. Співробітники центру брали активну участь у роботі багатьох міжн. конференцій, присвячених проблемам підводних досліджень. На базі Центру 2002 і 2003 проходили Міжн. наук. конференції «Підводні археологічні дослідження в Північному Причорномор’ї», організовані співробітниками каф. за підтримки історичного ф-ту та НДЧ ун-ту. Щорічно за результатами польових сезонів у Музеї історії Київ. ун-ту організовуються виставки-звіти, які викликають жвавий інтерес у широкого загалу відвідувачів та активно висвітлюють мас-медіа. Л-ра: Зеленко С.М. Подводная археология Крыма. К., 2008. Л.Г. Самойленко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи