ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Планово-фінансовий відділ Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює перспективне та оперативне планування фінансової діяльності університету.

Відділ займається підготовкою, розробкою і складанням основних документів з планування та фінансового забезпечення освітньої, науково-дослідної, науково-інноваційної, навчально-виробничої, інформаційно-консультаційної та інших видів діяльності, які здійснюються Університетом, а саме:

– розробка пропозицій щодо прогнозних обсягів видатків по загальному та спеціальному фонду бюджету університету та його структурних підрозділів на відповідний рік;

– складання річних бюджетних запитів університету по загальному та спеціальному фонду за бюджетними програмами;

– підготовка і складання річних кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів, штатних розписів по основній (освітній) та науково-дослідній діяльності, внесення змін до них;

– підготовка статистичної звітності для Державного комітету статистики України, звітності для Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та ін.;

– розробка калькуляцій вартості навчання студентів, у т.ч. іноземних, аспірантів, докторантів, стажистів, здобувачів, вартості проживання в гуртожитках університету та вартості науково-дослідних робіт, курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії тощо).

– установлення посадових окладів згідно з чинним законодавством усім категоріям працівників університету;

– розробка заходів і пропозицій щодо раціонального використання фінансових ресурсів університету;

– складання штатних розписів за видами бюджетних програм.

Діяльність ПФВ базується на законодавчих підставах Конституції та Бюджетного кодексу України від, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства фінансів України, наказах Міністерства освіти і науки України, статуту університету, наказів і розпоряджень ректора Університету, положення про відділ, інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність державних закладів освіти.

ПФВ безпосередньо підпорядковується ректору.

Вперше у структурі університету ПФВ було створено 02.01.1979 року, який в подальшому керувався наказом від 31.12.1980 року № 683 Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української ССР «Об организации Планово-финансовых отделов вузов». Керівником ПФВ було призначено Терещук Валентину Андріївну, яка пропрацювала на цій посаді 19 років. Склад відділу був таким: 1 посада старшого економіста та 2 посади економіста.

З 14 листопада 1997 року по 03.07.1998 рік керувала відділом Шматок Л.Г.

З 20 жовтня 1998 року відділ очолила Денисенко Людмила Борисівна, яка пропрацювала 9 років, на теперішній час працює заступником начальника ПФВ.

З метою удосконалення структури університету, наказом від 07.05.2007 року №304-32 було створено в університеті департамент економіки і фінансів до складу якого увійшов і ПФВ. У структурі департаменту ПФВ проіснував до 11.06.2008 року.

Впродовж наступних трьох років посади начальників ПФВ займали: Іваницька А.П. (з 21.10.2007 року по 17.01.2008 рік); Нестеренко В.Г. (з 06.02.2008 року по 31.03.2008рік); Петрова Н.Г. (з 21.01.2009 року по 10.12.2009 рік); Білик О.П. (з 18.12.2009 року по 17.12.2010 рік); Нікончук О.М (виконувала обов’язки з 12.10.2010 року по 25.04.2011 рік). З 26.04.2011 року очолює відділ Білявська Ольга Борисівна.

Структура відділу по освіті і науково-дослідній частині на даний час така:

– начальник відділу – 1;

– заступник начальника – 3;

– провідний економіст – 12;

– економіст 1 кат. – 6;


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи