ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хижняк Василь Петрович

14.10.1927- 28.03.2006

Місце народження: с. Годунівка Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. «Боротьба Комуністичної партії за зміцнення радянської влади на Україні (листопад 1918 – липень 1919 рр.)» (1958). Докт. дис. «Ідейно-виховна робота партійних організацій на селі (1959-1970 рр.)» (1975). У Київ. ун-ті: з 1958 асист., з 1964 доц., 1968–77 доцент каф. історії КПРС для природн. ф-тів, з 1978 проф., 1978–91 зав. каф. наук. комунізму для природ. ф-тів, 1991–92 зав. каф. політології. Викладав: науковий комунізм. Наук. інтереси: актуальні проблеми вітчизняної історії часів середньовіччя і гетьманської доби, життя українського селянства, соціально-економічні зрушення і духовні процеси на селі. Понад 80 праць, зокрема: Социалистический трудовой коллектив – важный фактор формирования нового человека. – К., 1984. – 182 с. (у співавт.); Основи політології. – К., 1995. – 124 с. (у співавт.); Народне дослідництво і його значення у розвитку аграрного сектору України в стародавню добу та в часи середньовіччя // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2003. – Вип.І; Україна в умовах столипінської аграрної реформи: Монографія. – К., 2006. – 134 с. (у співавт.). Нагороджений орденом Дружби народів, медалями.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи