ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мамчур Ганна Володимирівна

01.02.1981

Місце народження: смт. Буча Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості політ. суб'єктивації нац. меншин у сучас. Україні" (2005). У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. політології. Викладає: політологія, історія української політичної думки, історія і теорія державної служби. Наук. інтереси: теорія та історія політики, етнополітика, теорія та історія державної служби. Понад 10 праць, зокрема: Особливості етнонаціональної структури поліетнічних держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Серія: Філософія. Політологія. - 2004. - № 68-69. - С. 54-57; Поняття - поліетнічна держава та багатонаціональна держава як предмет політологічного аналізу //Політологічний вісник. - К., 2004. - №16. - С. 268-278; Тероризм у процесах національного самовизначення // Вісник СевДТУ. Вип.62. Політологія: Зб.наук.праць. - Севастополь, 2005. - С. 71-85; Система державної служби та політична система суспільства // Політологічний вісник. - 2011. - № 57. - С. 307-315; Політологія: підручник/ В.Ф. Цвих, О.В. Батрименко, В.П. Горбатенко та ін.; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 617 с. (13 розділ).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи