ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Неліпа Дмитро Васильович

03.05.1980

Місце народження: с. Шелехово Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана.

Закінчив фiлос. ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості інституціоналізації соц. партнерства (політол. аналіз)" (2005), Док.дис «Системний аналіз як метод дослідження політики», захищена 2012 року. У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. політології, з 2009 заст. декана філософського ф-ту. Викладає курси: "Правове забезпечення державного управління", "Організаційно-правові засади державної служби в Україні". Наук. інтереси: систем. аналіз в політології, соц. партнерство. Понад 30 праць, зокрема: Системний аналіз в політології. Навчальний посібник. Системний аналіз в політології. Навч. посіб. – К., ФОП Колісник К.І., 2009. – 144 с.; Політологія: підручник. Політологія: підручник / В.Ф. Цвих, О.В. Батрименко, В.П. Горбатенко та ін..; за ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Бат-рименка. – К.: Видав-ничо-поліграфічний центр «Київський уні-верситет», 2010. – 671 с. ( розділ 2, с. 32-54); Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика. Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.; Співвідношення комплексного та системного аналізу в політологічних дослідженнях. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 37. – С. 470-476; Основні принципи застосування системного аналізу в політології (на прикладі дослідження системи національної безпеки). Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Зб. наук. праць / – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 23. – С. 37-41. Учен. секретар Наук.-метод. комісії з політології МОН України, пом.-консультант на громад. засадах нар. депутата України.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи