ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тукаленко Інна Анатолiївна

29.10.1970

Місце народження: м. Кривий Ріг Днiпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат фiлософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закiнчила фiлос. ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. "Проблема держави в історісофській концепції В. Липинського в контексті європейської консервативної думки" (1998). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2005 доцент каф. політології. Читає курси: "Полiтологiя". Наук. інтереси: гендерна політика, політична теорія. Понад 20 праць, зокрема: Посібник: Політологія для самостійної роботи студентів юридичного факультету за модульно-рейтинговою системою. К, 2010 (у співавт.); Розділ: Політична влада // Політологія: підручник. За ред. Цвиха В.Ф., Батрименка О.В. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи