ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Політичних наук кафедра Політичних наук кафедра

Створена 1963 як каф. наук. комунізму. 1990 реорганізована у каф. соц-політ. проблем сучас. сусп-ва. З 1992 – сучас. назва. Каф. керували: професор. Й.Д. Ремезовський (1963–72), професор. В.Г. Антоненко (1972–89), професор. П.П. Шляхтун (з 1989). Напрями наукових досліджень: історія політ. думки України і проблеми державотворення України. Спеціальність «Політологія» вперше у СРСР була відкрита у Київ. ун-ті. Розроблений каф. навч. план спеціальності «Політологія» покладено в основу держ. стандартів освіти із спеціальності «Політологія», яким керуються усі ВНЗ України, де ведеться підготовка фахівців-політологів. Більшість програм фахових навч. дисциплін спеціальності «Політологія» вперше в Україні було підготовлено викладачами каф. Сьогодні у складі каф. 10 штатних викл., серед них 2 професор. (П.П. Шляхтун, О.І. Салтовський) і 4 доц. (В.П. Гончарук, М.Д. Кляшторний, Г.Ф. Постригань, В.М. Федорченко). Праці: Шляхтун П.П. Парламентаризм: Словник-довідник. К., 2002; Шляхтун П.П. Конституц. право: словник термінів. К., 2005; Шляхтун П.П. Конституц. право України: Підруч. К., 2008.

Антоненко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
10.04.1924- 09.11.2009

Місце народження: м. Омськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. „Значение передового мировоззрения в творчестве писателей” (1954). Докт. дис. „Мировозрение – идейная основа художественного творчества”(1972). У Київ. ун-ті: у 1972–89 зав. каф. наукового комунізму, у 1989–2009 професор. політичних наук кафедри.

Читати далі >Гарін Володимир Борисович

 • Останні зміни:
07.02.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. Политика классовых союзов социалистической единой партии Германии в процессе строительства социализма в ГДР” (1979). У Київ. ун-ті: у 1978–91 – асист., старш. викл., доцент кафедри політичних наук.

Читати далі >Гончарук Валерій Петрович

 • Останні зміни:
27.11.1975

Місце народження: с. Білогородка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1998). Канд дис. „Особливості трансформації виборчої системи сучасної України” (2001). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2005 доцент кафедри політичних наук. Викладає курси: Електоральна політологія; Виборчі технології; Політологія. Наук. інтереси: проблеми електоральної політології. Бл. 25 праць, зокрема: Плюси і мінуси основних законопроектів "Про вибори народних депутатів України". К., 1997.

Читати далі >Івашкевич Ігор Мілентійович

 • Останні зміни:
19.01.1939

Місце народження: с. Солобківці Яромолин. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Станіславів. держ. пед. ін-ту (1961), ф-т журналістики Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Поглиблення протилежності між розумовою і фіз. працею в умовах наук.-тех. революції при капіталізмі» (1983). У Київ. ун-ті: у 1985–87 старш. викл. каф. наук. комунізму філософського ф-ту.

Читати далі >Кляшторний Микола Данилович

 • Останні зміни:
15.02.1946

Місце народження: с. Розкопане Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Дух. культура як чинник формування соціаліст. способу життя" (1981). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1972 старш. викл. каф. наук. комунізму, з 1984 доцент каф. наук. комунізму, з 1992 доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Ковш Олексій Георгійович

 • Останні зміни:
11.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1981). 1990 захистив Канд. дис. "Трудовий колектив як форма соц. асоціації в структурі соціаліст. сус-ва" (1990). У Київ. ун-ті: з 1981 старш. лаборант каф. сусп. дисциплін підготов. ф-ту, з 1983 інструктор парт. комітету ун-ту, з 1985 асист. каф. наук. комунізму філософського ф-ту, з 1986 пом. ректора, з 1991 старш. викл. каф. спец. і гуманіт. дисциплін ф-ту підвищення кваліфікації лекторів при Київ. ун-ті, 1992–96 старш. викл. каф. спец. і гуманіт. дисциплін ф-ту гуманіт. знань Міжгалузевого ін-ту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Київ. ун-ті.

Читати далі >Колюх Валерій Вікторович

 • Останні зміни:
18.04.1973

Місце народження: с. Медвин Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Інституціональні чинники політ. стабільності в дем. сусп-ві" (2007). У Київ. ун-ті: з 2002 асист. каф. політичних наук.

Читати далі >Коршук Роман Миколайович

 • Останні зміни:
14.02.1979

Місце народження: с. Хоровець Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Особливості національної ідеї в політ. концепціях укр. та рос. консерватизму" (2005). У Київ. ун-ті: з 2004 асист., з 2008 доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Косолапов Леонід Васильович

 • Останні зміни:
18.03.1941

Місце народження: м. Виборг Ленінгр. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1964). Канд. дис. «Вплив сучасної науково-технічної революції на соціальну структуру радянського робітничого класу» (1969). У Київ. ун-ті: 1967–69 в.о. доц., 1969–71 старш. викл. каф. основ наук. комунізму.

Читати далі >Кравченко Василь Вікторович

 • Останні зміни:
11.04.1957

Місце народження: с. Гордіївка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1981). Канд. дис. „Экономическое воспитание как фактор формирования социальноактивной личности” – 1988 рік. У Київ. ун-ті: 1981–95 старш. лаборант, асист., доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Круглов Станіслав Миколайович

 • Останні зміни:
25.10.1937

Місце народження: м. Горький, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-ту (1961). Канд. дис.: Философия мелкобуржуазного анархизма Герберта Маркузе (1973). У Київ. ун-ті: 1982–95 старш. викл., доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Лазоренко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
22.06.1943

Місце народження: м. Ішимбай Башкирської АРСР, Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Журналіст. Закінчила ф-т журналістики Київ. ун-ту (1967). Канд. дис. Проблема формирования нового социального типа личности в наследии Н.К. Крупской (1973). У Київ. ун-ті: 1975–96 асист., доц., професор. каф. політичних наук.

Читати далі >Малкіна Ганна Миколаївна

 • Останні зміни:
03.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України" (2004). Докт. дис. „Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) (2010). У Київ. ун-ті: з 2004 асист. політичних наук кафедри.

Читати далі >Маноха Олександр Євгенович

 • Останні зміни:
30.06.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, професор, полковник міліції, засл. працівник освіти України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1959). Канд. дис.: Социальная сущность творческой деятельности народных масс в сфере художественной культуры при переходе к коммунизму (1969). Докт. дис. Диалектика социалистической культуры как социального творчества трудящихся (методологический аспект) (1979). У Київ. ун-ті: з 1969 асист., 1977–80 доцент каф. наук. комунізму.

Читати далі >Мотовілов Іван Георгійович

 • Останні зміни:
31.12.1923- 15.07.2002

Місце народження: с. Ішаково Челябін. обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив Військ.-політ. академію ім. В.І. Леніна (1955). У Київ. ун-ті: 1975–91 доцент каф. наук. комунізму, каф. соц.-політ. проблем сучас. сусп-ва.

Читати далі >Озадовський Геннадій Миколайович

 • Останні зміни:
30.11.1941- 25.03.1999

Місце народження: м. Прохладний Кабардинської АРСР .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. „Создание и развитие К.Марксом и Ф. Энегельсом научной концепции демократии (1980). У Київ. ун-ті: 1977–99 асист., старш. викл., доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Олещук Петро Миколайович

 • Останні зміни:
07.03.1984

Місце народження: м. Прип'ять Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2006). Канд. дис. "Символічні форми легітимації політ. режимів" (2008). У Київ. ун-ті: з 2008 асист. каф. політичних наук.

Читати далі >Осічнюк Юхим Веніаминович

 • Останні зміни:
26.10.1921

Місце народження: с. Михайлівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. «Борьба материализма против идеализма в естествознании в России конца 18 нач. 19 вв.» (1954). Докт. дис. «Общественный идеал и социальная сущность человека как философско-мировоззренческая проблема» (1983). У Київ. ун-ті: 1972–75 зав. каф. наук. комунізму, 1975–92 доц., професор. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, професор. каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Погрібний Микола Григорович

 • Останні зміни:
28.06.1923

Місце народження: с. Россава Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1964 асп-ру каф. нової і новітньої історії Київ. ун-ту. У 1949–62 працював у КДБ при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1964–65), в. о. доц. (1965–67), доц. (з 1967) каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів. Читав нормат. курс теорії наук. комунізму, спецкурс «Теорія і практика пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму». 1972 читав лекції у Лейпцигському ун-ті, 1979–80 працював у Міністерстві освіти Чехословаччини, де прочитав понад 200 лекцій і доповідей. У 1984–85 в.о. зав. каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів філос. ф-ту. Канд. дис. «Діяльність німецьких антифашистів у Радянському Союзі в роки Великої Вітчизняної війни» (1964). До сфери наук. інтересів належать питання антифашистського руху, філос. спадщини В.І.Леніна, роб. руху тощо. Чл. парткому, голова профкому ун-ту, чл. наук.-метод. ради Респ. тов-ва «Знання». Обирався чл. ЦК профспілки працівників Вищої школи і наук. установ (1946–48). Учасник ВВв. Нагороджений орденом Червоної Зірки, 8 медалями, знаком «Вища школа СРСР».

Читати далі >Постригань Григорій Федорович

 • Останні зміни:
18.11.1946

Місце народження: с. Михайлівка Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. Взаимосвязь интересов и социального управления в развитом соцаилистическом обществе (1979). У Київ. ун-ті: з 1976 асист., з 1980 старш. викл., з 1986 доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Салтовський Олександр Іванович

 • Останні зміни:
23.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1985). Канд. дис. „Проблема оптимізації системи „суспільство-природа” (1991). Докт. дис. „Ідея української державності у вітчизняній політичній думці (від витоків до початку ХХ сторіччя)” (2003). У Київ. ун-ті: з 1985 інженер соціол. лабораторії, з 1987 асист., з 2004 доц., з 2005 професор. каф. політичних наук.

Читати далі >Сирцов Микола Георгійович

 • Останні зміни:
11.06.1924- 16.12.1993

Місце народження: с. Михайлівка Орлов. обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив ф-т міжнар. відносин Київ. ун-ту (1956). Канд. дис. «Борьба коммунистической партии США за единство своих рядов, связь с массами и создание антимонополистической коалиции (1959-1961)» (захистив в 1963 р.). Докт. дис. «Соотношение экономики и политики в процес се социалистического и коммунистического стороительства» (1973). У Київ. ун-ті: 1963–93 старш. викл., доц., професор. каф. політичних наук.

Читати далі >Федорченко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
16.01.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. 1990 закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії” (2002). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Шляхтун Петро Панасович

 • Останні зміни:
20.08.1945

Місце народження: с. Кирнасівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). захистив Канд. дис. "Місце та роль інтелігенції у сучас. буржуазному сусп-ві" (1976). Докт. дис. "Методол. проблеми дослідження соц.-класової структури сучас. буржуазного сусп-ва" (1987). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., з 1979 старш. викл. каф. наук. комунізму природн. ф-тів, з 1985 доц., професор. каф. наук. комунізму філософського ф-ту, з 1989 зав. каф. наук. комунізму філософського ф-ту, з 1990 – соц.-політ. проблем сучас. сусп-ва, з 1991 – теорії та історії соц.-політ. відносин, з 1992 зав каф. політичних наук.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи