ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Колюх Валерій Вікторович

18.04.1973

Місце народження: с. Медвин Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Інституціональні чинники політ. стабільності в дем. сусп-ві" (2007). У Київ. ун-ті: з 2002 асист. каф. політичних наук. Викладає курси: „Парламентаризм”, „Конституційні засади політичної системи України”, „Політологічна теорія держави”. Наук. інтереси: проблеми політ. стабільності, правового регулювання політ. відносин. Понад 20 праць, зокрема: Політична нестабільність: форми вияву та способи подолання: Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.19. К., 2002; Теорія стабільності демократії Аренда Лійпхарта: Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. Вип.44. К., 2002; Інституціональні чинники політичної стабільності в умовах демократії // Зб. наук. праць Укр. академії держ. управління при Президентові України. 2002. №1.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи