ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погрібний Микола Григорович

28.06.1923

Місце народження: с. Россава Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1964 асп-ру каф. нової і новітньої історії Київ. ун-ту. У 1949–62 працював у КДБ при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1964–65), в. о. доц. (1965–67), доц. (з 1967) каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів. Читав нормат. курс теорії наук. комунізму, спецкурс «Теорія і практика пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму». 1972 читав лекції у Лейпцигському ун-ті, 1979–80 працював у Міністерстві освіти Чехословаччини, де прочитав понад 200 лекцій і доповідей. У 1984–85 в.о. зав. каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів філос. ф-ту. Канд. дис. «Діяльність німецьких антифашистів у Радянському Союзі в роки Великої Вітчизняної війни» (1964). До сфери наук. інтересів належать питання антифашистського руху, філос. спадщини В.І.Леніна, роб. руху тощо. Чл. парткому, голова профкому ун-ту, чл. наук.-метод. ради Респ. тов-ва «Знання». Обирався чл. ЦК профспілки працівників Вищої школи і наук. установ (1946–48). Учасник ВВв. Нагороджений орденом Червоної Зірки, 8 медалями, знаком «Вища школа СРСР». Автор та співавт. понад 20 наук. публікацій, автор розділів у колект. монографіях. Осн. праці: Ленінський етап у розвитку наукового комунізму. К., 1969 (у співавт.); Торжество ленинских принципов пролетарского интернационализма. Львів, 1971 (у співавт.); В. И. Ленин о пролетарском интернационализме. К., 1967. Арх.: Архів КНУТШ. 1989. Спр. 72-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи