ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Полоністики кафедра Полоністики кафедра

Зав. – доктор філологічних  наук, професор Радишевський Ростислав Петрови. Виокремилася з каф. слов’янської філології у 2000 р., є випускаючою каф. Заг. кількість студентів – понад 60 осіб. На каф. працюють: доктор філологічних  наук, професор. Черниш Т.О, кандидат філологічних  наук, доцент. Непоп-Айдачич Л.В., кандидат філологічних  наук, доцент. Дем’яненко Н.Б., кандидат філологічних  наук, доцент. Хайдер Т.В., асист. Косицька М.М., кандидат філологічних  наук, асист. Довжок Т.В., кандидат філологічних  наук, асист. Брацка М.В., які забезпечують читання нормат. і спец. курсів з літературознавчої і лінгв. полоністики, методики навчання польс. як інозем., теорет. та прикладного перекладознавства. Протягом 2003–10 рр. на каф. було захищено 10 кандидат і 4 докт. дис. Каф. видає зб. наук. праць «Київські полоністичні студії» (вийшло ХVI тт.). Каф. полоністики було започатковано вид. серії двомовних текстів (польс. та укр. мовами). Вийшли зб.: «Ю.Словацький. Поезії» (1999), «Я.Івашкевич. Поезії» (2000), «Передзвони польської лютні» (2002), «Поезія української ікони» (2008). Чл. каф. систематично беруть участь у з’їздах та конгресах славістів. Каф. було проведено 5 міжн. конф.: «А.Міцкевич і Україна» (1998), «Ю.Словацький і Україна» (1999), «Я.Івашкевич Україна» (2000), «Українська школа в літературі та культурі українсько-польського пограниччя» (2004), «Європейський вимір української полоністики» (2007). Організатор – доктор філологічних  наук., чл.-кор. НАН України, професор. Радишевський Р.П. У груд. 2003 р. захистила докт. дис. доцент. Черниш Т.О. «Компаративно-типологічне дослідження слов’янської лексики у контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями». Викл. каф. було підготовлено та подано до друку навч.-метод. програми курсів, спецкурсів та спецсемінарів: доктор філологічних  наук, доцент. Черниш Т.О, кандидат філологічних  наук, доцент. Непоп Л.В., кандидат філологічних  наук, доцент. Дем’яненко Н.Б., кандидат філологічних  наук, доцент. Хайдер Т.В., асист. Пацеєвська О.С. Доктор філологічних  наук, професор. Радишевський Р.П. є автором понад 200 наук. та 4 навч.-метод. праць, серед яких – 4 антології, 6 монографій. Доктор філологічних  наук, професор. Черниш Т.О. є автором понад 70 наук. праць у галузі слов’янського іст. мовознавства, зокрема іст. лексикології та етимології. Завдяки орг. старанням професор. Радишевського Р.П. та у тісній співпраці із консульством і Посольством Речі Посполитої, кер. ІФ вдалося створити при каф. бібліотеку польс. л-ри у кількості понад 15 000 примірників. 2003 при каф. було відкрито «Польський центр», завданням якого є популяризація польс. мови і культури в Україні. Сумісними зусиллями МШУ НАН України та Польс. центру, відкритого 19.05.2003 при каф. полоністики ІФ, започатковано серії занять на курсах польс. мови для студентів ун-ту різних спец. Цей пробний курс повинен задовольнити очікування великої кількості бажаючих вивчати польс. мову, знайомитися з культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі. Варто згадати, що польс. мова є рідною для поляків в Україні, вивчається у численних навч. закладах і незмінно перебуває у центрі щирого зацікавлення шкільної і студ. молоді. Каф. співпрацює з наук. та навч. установами Польщі (ПАН, Варшав. ун-т, Ягеллон. ун-т (Краків), Катол. Люблін. ун-т, Люблін. ун-т ім. М.Кюрі-Складовської, Вроцлав. ун-т, Польск. ін-т у Києві). Студенти виїздять на включене семестральне навчання до Варшави, Вроцлава, а також на навчання і на літні школи до Кракова та Любліна. На каф. працюють лектори з Польщі.

Брацка (Грищенко) Марія Валентинівна

  • Останні зміни:
11.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила слов’янське відділення, 2004 асп-ру ІФ. 2005–09 працювала на каф. славістики Гданського ун-ту (Польща). В Київ. ун-ті з 2009: асист. каф. полоністики.

Читати далі >Дем’яненко (Колошенко) Наталія Борисівна

  • Останні зміни:
28.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила філологічний  ф-т, 1999 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–96 – старш. лаборант, з 1996 – асист. каф. слов’янської філології; з 2005 – доцент. каф. полоністики ІФ.

Читати далі >Довжок (Любченко) Тетяна Володимирівна

  • Останні зміни:
18.01.1976

Місце народження: смт Рокитне Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1998 закінчила Київ. ун-т. 2001–06 перекладач Польс. Ін-ту у Києві – офіційного представництва МЗС Респ. Польща в Україні. У Київ. ун-ті з 2006: асист. каф. полоністики ІФ.

Читати далі >Косицька Марія Миколаївна

  • Останні зміни:
11.10.1983

Місце народження: м. Київ.
2005 закінчила відділення слов’янської філології ІФ. Навчається в асп-рі ІФ. Асист. каф. полоністики.

Читати далі >Непоп-Айдачич Лідія Василівна

  • Останні зміни:
14.05.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила Київ. ун-т, 1999–2000 – асп. каф. слов’янської філології, 2000–03 – асп. каф. полоністики. У Київ. ун-ті: 1999 – асист. каф. слов’янської філології, 2005 – доцент. каф. полоністики.

Читати далі >Пацеєвська Олена Станіславівна

  • Останні зміни:
22.08.1969

Місце народження: м. Київ.
1993 закінчила відділення слов’янської філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1994 – асист. каф. слов’янської філології, 2000 – асист. каф. полоністики.

Читати далі >Радишевський Ростислав Петрович

  • Останні зміни:
28.03.1948

Місце народження: с. Бухарів Остроз. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. НАН України. У 1975 закінчив Київ. ун-т. З 1978 – наук. співроб. Ін-ту л-ри НАН України. В Київ ун-ті: 1998–2000 професор. каф. слов’янської філології, 2000 – зав. новоствореної каф. полоністики.

Читати далі >Хайдер (Ємець) Тетяна Василівна

  • Останні зміни:
05.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1988 р. закінчила філологічний ф-т (відділення слов’янської філології) Київ. ун-ту. З 1988 р. працювала в Ін-ті мовознавства ім. О.Потебні НАН України. У 1993 р. втупила до асп-ри. В Київ. ун-ті з 1994: асист. каф. слов’янської філології, з 2001 – асист., з 2009 – доцент. каф. полоністики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи