ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хайдер (Ємець) Тетяна Василівна

05.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1988 р. закінчила філологічний ф-т (відділення слов’янської філології) Київ. ун-ту. З 1988 р. працювала в Ін-ті мовознавства ім. О.Потебні НАН України. У 1993 р. втупила до асп-ри. В Київ. ун-ті з 1994: асист. каф. слов’янської філології, з 2001 – асист., з 2009 – доцент. каф. полоністики. Кандидат дис. «Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т.Боя-Желенського, Ю.Тувіма та К.І.Галчинського)» (2004). Викладає історію польс. л-ри, польс. мову, програмні спецкурси. Серед наук. зацікавлень проблеми історії польс. л-ри, літературознавства, польс. мови та культурології, зокрема сучас. етапи розвитку постмодерної культури і л-ри в контексті європ. інтеграції. Автор понад 20 наук. статей, навч.-метод. розробок, посіб. Осн. праці: Метафізика буття Яна Штаудингера // Літературознавчі студії. Вип.9. К., 2005. С.263–267; Комплекс провінції: універсальність категорії постмодерної літератури // Літературознавчі студії. Вип.9. К., 2005. С.476–478; Міфопоетика жанру фентезі в призмі проблематики культурології та транслатології // Культура народов Причерноморья. №137. Т.2. 2008. С.189–193; Єритичні міфологеми Бруно Шульца // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Вип.8. К., 2008. С.507–517; Сатиричний дискурс південно- та західнослов’янської прози про першу світову війну // Слов’янські обрії: Зб. наук. праць. Вип.2. К., 2008. С.158–180 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи