ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косицька Марія Миколаївна

11.10.1983

Місце народження: м. Київ.

2005 закінчила відділення слов’янської філології ІФ. Навчається в асп-рі ІФ. Працює над дис. «Риторично-полемічний дискурс польськомовного трактату «Літос…» митрополита Петра Могили». Асист. каф. полоністики. У 2008 р. закінчила інтердисциплінарну програму для асп. Академії «Artes Liberales» при Варшав. ун-ті, в рамках якої брала участь у наук. сесіях Міжн. гуманіт. Школи цн.-сх. Європи. У 2009 р. закінчила післядипломні кваліфікаційні курси вивчення польс. мови і к-ри як інозем. (Шльонський ун-т). Викладає польс. мову, спецкурси, проводить курси польс. мови при каф. Автор 6 наук. праць. Осн. праці: Причинки до вивчення полемічної спадщини митрополита Петра Могили // Медієвістика: Зб. наук. ст. Вип.4. Одеса, 2006. С.131–137; «Літос…» митрополита Петра Могили в світовому полі риторики й релігійної полеміки // Мова і культура. Вип.9. Т.ІХ (97). К., 2007. С.16–20; Літературні попередники та історичні умови появи «Літосу» митрополита П.Могили // Gente Ruthenus – Natione Polonus. Symbolae in Honorum R.Radyshevs’kyj. К., 2008. С.136–141.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи