ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Непоп-Айдачич Лідія Василівна

14.05.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1999 закінчила Київ. ун-т, 1999–2000 – асп. каф. слов’янської філології, 2000–03 – асп. каф. полоністики. У Київ. ун-ті: 1999 – асист. каф. слов’янської філології, 2005 – доцент. каф. полоністики. Кандидат дис. «Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей» (2003). Розробила нові спецкурси з польск. мови, підготувала програми з нормат. курсів та спецкурсів для студентів-полоністів. Узяла участь у багатьох міжн. наук. конф. як в Україні, так і за її межами, зокрема у Польщі (Варшава, Краків, Люблін), представляючи результати власних наук. досліджень. Автор понад 40 наук. статей та навч.-метод. праць. Осн. праці: Лексика польських говорів в Україні як предмет діалектологічного вивчення // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур (пам’яті акад. Л. А. Булаховського), 2000. С.189–198; Польсько-українські мовні контакти на прикладі польських говорів на Україні. Історико-соціологічний та лінгвістичний коментар // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика, 2001. Вип.10. С.62–65; Семантичні запозичення та кальки у південному варіанті периферійного діалекту польської мови // Культура народов Причерноморья, 2002. № 32. С. 270–275; Interferencja leksykalna i jej odmiany (na przykładzie słownictwa kresowego) // Język mniejszości w otoczeniu obcym. Warszawa, 2002. S. 99–126; Problematyka badaс nad sіownictwem polskich gwar na Ukrainie // Studia nad polszczyzną kresową. Warszawa, 2001. T. X. S. 257–276.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи