ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пацеєвська Олена Станіславівна

22.08.1969

Місце народження: м. Київ.

1993 закінчила відділення слов’янської філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1994 – асист. каф. слов’янської філології, 2000 – асист. каф. полоністики. Працює над дис. «Творчість Спіридона і Теофіла Осташевських». З 1998 в. о. відп. секретаря редколегії щорічної міжн. наук. конф. пам’яті акад. Л.А. Булаховського. 2008–09 рр. в рамках підвищення кваліфікації – отримує другу вищу освіту зі спец. «Методика викладання польської мови і культури іноземців» Сілезького ун-ту (м. Катовіце, Польща). Викладала курси: «Основна слов’янська мова» (польс.); спецкурси «Специфіка польсько-українського перекладу», «Методика викдадання польської мови в сш», «Етика мовленнєвої поведінки», «Лексичний склад польської мови», «Польська лексикографія», «Лінгвокраїнознавство», «Методика викладання болгарської мови і літератури у сш», «Методика викладання чеської мови у сш», «Специфіка усного перекладу», ТПП. Автор наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Uczymy się polskiego. Samouczek. Tłumaczenie autoryzowane z języka angielskiego, Wydawnictwo ABC, Moskwa, 2002. 312 s.; Podręcznik – pomoc dydaktyczna do nauki języka polskiego z ćwiczeniami (współautorzy: O. Priskoka i L. Gonczarenko). Kijów, 2002; Вивчаємо польську мову і Польщу. Навчальний посібник. К., 2005; Українське дієслово: Довідник-посібник для іноземних громадян, які володіють польською мовою. К., 2007; Перекладознавча компетенція полоніста. Книга для викладача. Навчально-методичний посібник. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи