ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білас Іван Григорович

09.05.1953

Місце народження: с. Шоломиничі Городоцького району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук, доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

доктор юридичних наук, доктор історичних наук, магістр державного військового управління, професор, заслужений юрист України, гвардії генерал-лейтенант у відставці. Закінчив: 1983 юрид. ф-т Львів. ун-ту, 1993 правничий ф-т УВУ, м. Мюнхен, Німеччина, 1994 докторантуру Нац. академії МВС України, 2004 оперативно-стратегічний ф-т Нац. академії оборони України. Канд. дис. «Органи міліції західних областей України: становлення, організація, діяльність (1939–1941 рр.)» (1989), дис. на ступінь д-ра юрид. наук «Репресивно-каральний апарат у механізмі більшовицької державності» (1993), дис. на ступінь д-ра іст. наук «Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 рр.: історико-правовий та суспільно-політичний аналіз» (1994). Працював: викл., старш. викл. каф. державно-правових дисциплін Львів. ін-ту внутр. справ МВС СРСР (1986–91). Проректор з наукової роботи Львів. ін-ту внутр. справ МВС України (1994–99). У Київ. ун-ті: з 1996 проф. каф. порівняльного і європейського права ІМВ. Фахівець у галузі теорії та історії держави і права, історії політ. та прав. вчень, держ. буд-ва, політ. процесів сучасності, міжн. безпеки. Досліджує сучас. європ. міждерж. інтеграц. процеси, гармонізацію нац. прав. систем з міжн. правом та їх вплив на формування держ. механізму в Україні, вивчає загрози та виклики основам міжн. безпеки. Створив власну концепцію тоталітарної державності більшовицького типу на території України, виділив вплив репресивно-каральної системи на деформацію правосвідомості та сусп.-політ. процеси. Засл. юрист України. Автор понад 150 наук. праць.

Осн. праці: Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. Кн.1, 2. К., 1994; Тероризм та міжнародно-правові основи боротьби з ним: Навч. посіб. К., 2004; Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. К., 2007; Теорія держави і права. Курс лекцій: навч. посіб. К., 2008. Л-ра: Юридична енциклопедія. К., 1998 Т.1; Вчені-юристи України. Довідник. К., 1998; Українське козацтво: Мала енциклопедія. К., 2002; Новітня історія України. Галичина. Довідково-біогр. видання. К., 2004. Т.1; Міжнародне право та міжнародна безпека в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Львів-Київ, 2012.

Автор: О.Л. Сєрова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи