ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Правосуддя кафедра Правосуддя кафедра

Створена 1988. на підставі рішення Держ. комітету СРСР з нар. освіти 1987, яким, виходячи із посилення ролі суду і прокуратури у забезпеченні захисту прав і законних інтересів громадян, на юрид. ф-тах ун-тів СРСР зобов’язувалось створити каф. правосуддя і прокурор. нагляду. Її попередницею була каф. процесуального права (1968-85), яку очолював декан юрид. ф-ту проф. Заворотько П.П. і на якій працювали такі відомі вчені в галузі цивіл. процесуального та кримін.-процесуального права, судоустрою та прокурор. нагляду, проф. Сусло Д.С., Фролов Ю.О., доц. Галаган І.С., Лимарченко С.Л., ОбозянськийЮ.П. Упродовж 10 років, до вересня 1998, зав. каф. д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. Академії прав. наук України, засл. юрист України Михеєнко М.М. 1998-2005 каф. очолював канд. юрид. наук, проф. Шибіко В.П., з 2005 – доц. Сиза Н.П., з 2006 – д-р юрид. наук, доц. Притика Ю.Д., з 2011 – д.юрид.н., проф. М.А.Погорецький. У 2012 – до складу каф. включено каф. криміналістики. Нині на каф. працюють 36 штатних викладачів: проф. Шибіко В.П, д-р юрид. наук, доц. Притика Ю.Д., канд. юрид. наук, доц. Бондарєва М.В., Гринюк В.О., Грабовська О.О., Костюченко О.Ю., Кіреєва Н.О., Малюга В.І. Радзієвська Л.К., Сиза Н.П., асист., канд. юрид. наук Крижанівський В.В., асист. Кухнюк Д.В., Мельник І.С., Снідевич О.С. а також сумісники: доктор юрид. наук, проф., засл. юрист України Михайленко О.Р. Каф. забезпечує викладання навч. курсів цивіл. процесуального права, кримін.-процесуального права, судоустрою, нотаріату, прокуратури України, а також спецкурсів з адвокатури, теорії суд. доказів, судової риторики, підстав для скасування або зміни суд. постанов, складання процесуальних документів в цивіл. і кримін. справах, виконання суд. рішень, порівняльного цивіл. процесуального права, актуальних проблем цивіл. процесуального права, третейського розгляду цивіл. спорів, альтернативного вирішення спорів та інших. Каф. спільно з каф. кримін.о права та кримінології забезпечує читання курсів і спецкурсів для аспірантів і магістрів на спеціалізації «Суд. Прокуратура. Адвокатура». У 2000 на каф. відкрито спеціалізацію «Нотаріат». Проф., доц., асист., асп. і пошукувачі каф. проводять інтенсивну наук.-дослідну та наук.-метод. роботу в галузі кримін. і цивіл. процесів, є наук. консультантами Комітетів Верховної Ради України, Наук.-метод. ради при Генеральному прокурорі України, наук.-консультативна рада ВСУ, наук.-консультативна рада ВГСУ, розробниками Концепції суд.-прав. реформи в Україні, проектів законів про прокуратуру, адвокатуру, судоустрій, статус суддів, проектів Модельного Кримін.-процесуального та Модельного Цивіл. процесуального кодексів для країн СНД, проекту нового Кримін.-процесуального, розробниками нового та Цивіл. процесуального кодексу України, а також готують на запити Верховної Ради України, КСУ, ВСУ та Мін-ва юстиції України, Генеральної прокуратури України наук. висновки з проблемних питань кримін.-процесуального та цивіл. процесуального права. Видані викладачами каф. підручники і навч. посіб. із кримін.-процесуального і цивіл. процесуального права, судоустрою, адвокатури, нотаріату, наук.-практичні коментарі Кримін.-процесуального та Цивіл. процесуального кодексів неодноразово визнавалися кращими за результатами Всеукр. конкурсів на кращі юрид. видання у 1998-2002. На каф. підготовлено 2 докторів і понад 30 канд. юрид. наук, нині навчаються 13 аспірантів, готують дис. понад 20 суддів, слідчих, адвокатів, нотаріусів, викладачів ін. юрид. навч. закладів України. Наук.-пед. склад каф. активно приймає участь у наук.-практ. конференціях в т.ч. міжн., семінарах, круглих столах. Каф. підтримує міжн. творчі зв’язки з юрид. ф-тами М оск. та Кишинів. ун-тів, С.-Петерб., Реґенсбурзького ун-ту, Саратовською держ. академією права, Казахською академією фінанс. поліції. М.А.Погорецький

Біленчук Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
25.07.1949

Місце народження: с. Уторопи, Яблунівського (тепер Косівського) р-ну, Станіславської (тепер Івано-Франківської) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1976 р. закінчив юридичний факультет Київської вищої школи МВС. З вересня 2009 р. – доцент кафедри криміналістики, з 2012 – кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Бондарева Марія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1974

Місце народження: м. Борисов, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 2000-2004 – асист. 2004-2011 – доц. каф. правосуддя, з 2011 – доц. кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грабовська Оксана Олександрівна

 • Останні зміни:
23.03.1967

Місце народження: с. Есе-Хая Верхоянськ. р-ну, Республіка Саха.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2001 – викл., доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гринюк Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
20.08.1974

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1997 закінчив Харків. юрид. академію ім. Ярослава Мудрого. З 1999 – асист., з 2007 – доц. каф. правосуддя, з 2011 р. – доц. каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дунаєвська Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
25.07.1975

Місце народження: с. Крушинівка Бершадського р-ну Вінницької обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2002 – асист., з 2007 – доц. каф. криміналістики, з 2012 – каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Жабокрицький Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат медичних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчив Київ. мед. ін-т. У 2001–2011 – доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Задоєнко Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
13.03.1985

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
У 2008 р. з відзнакою закінчив магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2008 р. – асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Захарова Олена Семенівна

 • Останні зміни:
03.05.1961

Місце народження: м. Слюдянка, Іркутська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1986-91 – асист., з 2001 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту.

Читати далі >Кіреєва Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
12.07.1949

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила Моск. юрид. академію. З 1996 – доц., каф. правосуддя юрид. ф-ті Київ. ун-ту. З 1999 заст. декана юрид. ф-ту з питань зовн. зв’язків.

Читати далі >Клименко Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
13.02.1933

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1957-71 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., Київ. НДІ суд. експертизи. З 1971 – старш. викл., доц. (1977), проф. (1994) каф. криміналістики, 2011 – проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Костюченко Олена Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1991 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1984-97 – секретар суд. засідання, консультант, ст. консультант суд. колегії в кримін. справах ВСУ. 1997–2005 – асист., з 2005 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту, водночас адвокат.

Читати далі >Котюк Іван Ілліч

 • Останні зміни:
02.07.1946

Місце народження: с. Росолівці Красилів. р-ну Хмельницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Адвокат, чл. спілки адвокатів України. 1978 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював в органах прокуратури, зав. лаб. криміналіст. техніки, асист. та доц. зав. каф. криміналістики, з 2011 – проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Одночасно викладав в Укр. гуманітарному ліцеї при КНУ ім. Т.Шевченка.

Читати далі >


Куйбіда Роман Олексійович

 • Останні зміни:
06.03.1980

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
З 2001 р. доцент кафедри адміністративного права. 2003 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кухнюк Дмитро Володимирович

 • Останні зміни:
02.12.1969

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1995 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1998–2011 – асист. каф. правосуддя, з 2011– асист. кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кучинська Оксана Петрівна

 • Останні зміни:
02.10.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1981 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1981 р. працювала у Верховному Суді УРСР – консультант та старший консультант відділу узагальнення судової практики. З вересня 1989 р. асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка. З січня 1997 р. – доцент, проректор Інституту адвокатури при Київському університеті ім. Тараса Шевченка. З 2001 р. – проректор з навчальної роботи Академії адвокатури України, з 2007 р. там же професор кафедри кримінального процесу та криміналістики. У 2004 р. присвоєно звання доцента.

Читати далі >Лисенко Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
13.12.1951

Місце народження: с. Миколаївка, Петропавлів. р-ну, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту. Працював мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. у Київ. НДІ суд. експертиз Мін-ва Юстиції України. Навчався в асп-рі Всесоюзного НДІСЕ СРСР у Москві (1986-89). З 2003 – зав. Центру досліджень проблем прав людини, з 2008 – доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Малюга Віктор Іванович

 • Останні зміни:
30.07.1962

Місце народження: с. Плоске, Броварського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Адвокат. 1994 закінчив Київ. ун-т. 1994-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. правосуддя, заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Ірина Степанівна

 • Останні зміни:
03.06.1970

Місце народження: м. Борислав Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1995 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1999 – асист. каф. правосуддя, з 2011 – кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Михайленко Олександр Романович

 • Останні зміни:
25.05.1935

Місце народження: с. Піски Іванківського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
З 1951 р. працював у Київському річковому порту, в шахті ім. Лутугіна в Донбасі, служив в Радянській армії. У 1962 р. закінчив Саратовський юридичний інститут ім. Д.І. Курського (тепер – Саратовська державна академія права). Працював під керівництвом відомих докторів юридичних наук, професорів Ципкіна А.Л. і Чеканова В.Я. Після закінчення навчання, у 1962-1968 рр. працював слідчим, старшим слідчим прокуратури м. Керчі. У 1968-1971 рр. навчався в аспірантурі Саратовського юридичного інституту, де з 1971 р. працював викладачем, старшим викладачем і доцентом кафедри радянського кримінального процесу. У 1979 р. на конкурсній основі був прийнятий доцентом кафедри кримінального права і процесу (тепер – кафедра правосуддя юридичного факультету) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Читати далі >Молдован Валеріан Васильович

 • Останні зміни:
24.03.1940

Місце народження: с. Чубенці Сквирського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1970-75 – асист., 1976-80 – ст. викл., 1980-98 – доц., 1980-83, 1997-2001 – заст. декана, з 1998 – проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту, заст. декана юрид. ф-ту (1997-2001). З 2001 працює в ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Паламарчук Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
31.03.1954

Місце народження: с. Кищенці Маньківського р-ну Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т кібернетики та 1998 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працювала програмістом, нач. відділу в Київ. міськ. адміністрації, пров. спеціалістом, асист., доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Погорецький Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
18.12.1960

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Харківський юридичний інститут (нині НЮАУ ім. Ярослава Мудрого) у 1985. З 08.07.2011 р. по теперішній час працює в.о. завідувача кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Притика Юрій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.04.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1997 – асист., з 1999 – доц. каф. цивіл. права, 2006-07 – в.о. зав. каф. правосуддя. 2006–10 – зав. кафедри правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2010-11– заступник Міністра юстиції України. З вересня 2011 до тепер – проф. каф. правосуддя Київ. ун-ту.

Читати далі >Сиза Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
17.11.1975

Місце народження: Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1997-2000 – асп. юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2000 – мол. наук. співроб. Центру українознавства, асист. (2002) і доц. (2005) каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2005-06 – в.о. зав. каф. правосуддя, 2006-09 – вчен. секретар спец. вчен. ради Д 26.001.05 Київ. ун-ту.

Читати далі >Скригонюк Микола Іванович

 • Останні зміни:
22.10.1958

Місце народження: с. Княжа Криниця Монастирищенського р-ну, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчив Харків. юрид. ін-т (нині Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого). З 2002 – доц. каф. криміналістики, з 2012 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шибіко Василь Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: с. Красилівка Броварського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1976-85 – асист., 1985-86 – ст. викл., з 1986 – доц. каф. кримін. права та процесу, з 1988 – доц. каф. правосуддя та прокурор. нагляду, з 1998 – в.о. зав. каф. правосуддя, зав. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1974-1976 – слідчий військ. прокуратури.

Читати далі >Штефан Михайло Йосипович

 • Останні зміни:
03.09.1923- 19.06.2008

Місце народження: м. Обухів, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України, засл. діяч науки і техніки України. 1956 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1961-64 – асп. і викл. каф. цивіл. права і процесу; 1964-65 – в.о. доц., ст. викл. каф. рад. процесуального права; 1965-75 – доц., 1975-88 – проф. каф. цивіл. права і процесу. 1988-2002 – проф. каф. правосуддя.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи