ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кіреєва Наталія Олександрівна

12.07.1949

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

З 1996 – доц., каф. правосуддя юрид. ф-ті Київ. ун-ту. З 1999 заст. декана юрид. ф-ту з питань зовн. зв’язків. 1984 захистила канд. дис.: «Участь органів опіки і піклування в цивіл. процесі». В 1991 отримала вчене звання доц. Викладає нормат. і спец. курси «Цивіл. процесуальне право», «Актуальні проблеми цивіл. процесуального права», «Судоустрій України», «Складання процесуальних документів у цивіл. справах». Напрямки наук. діяльності: цивіл. процесуальне право, судоустрій. Під кер. К. захищено 8 канд. дис. Чл. редколегії «Вісника ВСУ» та наук.-консульт. ради при ВСУ; кваліфікаційної комісії при Апеляційному суді м. Києва; редколегії Вісника ВСУ; наук.-консульт. ради при ВСУ та чл. роб. групи з розробки проектів Цивіл. процесуал. кодексу України (2004); Закону України «Про судоустрій України» (2002), наук. висновків щодо конкретних проблемних питань цивіл. процесу, судоустрою на офіційні запити КСУ, ВСУ. Нагороджена Почесн. грамотами МОН України, почесн. знаком МОН України «Відмінник освіти України», почесн. відзнакою юрид. ф-ту Київ. ун-ту, почесн. грамотою і цінним подарунком Київ. міськ. голови, Почесн. грамотою ВГСУ і Ради суддів, Грамотою ДСУ України, грамотою суд. адміністрації у м. Києві. Автор 69 наук. праць. М.А.Погорецький

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи